IBN
Închide
Popovici Ana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

Modificarea conținutului total de substanțe fenolice și a activității polifenoloxidazei în fructele de prun în funcție de influența SBA reglalg, microelemente și metoda de păstrare
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae , Svetlicenco Valentina , Gâscă Alina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование влияния препарата Реглалг в сочетании с микроэлементами на фотосинтетическую деятельность растений сливы
Титова Нина , Бужоряну Николай , Шишкану Георге , Попович Анна , Гыскэ Алина
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Modificarea activității peroxidazei și polifenoloxidazei în frunzele de prun în dependență de condițiile de creștere și tratare a pomilor cu sba și microelemente
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae , Svetlicenco Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение влияния условий выращивания и применяемых методов хранения на процессы накопления и расходования полисахаридов клеточной стенки плодов сливы
Светличенко Валентина , Попович Анна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности формирования фотосинтетиченкого аппарата и фотосинтетическая деятельность листьев растений сливы в разных климатических условиях
Титова Нина , Бужоряну Николай , Попович Анна , Шишкану Георге
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Activitatea enzimelor Peroxidaza și Polifenoloxidaza în fructele de păr în funcție de influența SBA Reglalg, microelementelor (B, ZN, MN, MO) și a metodelor de păstrare
Popovici Ana , Svetlicenco Valentina , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of peroxidase and polyphenoloxidase activity in pears leaves by treatment
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea activiății peroxidazei și a polifenoloxidazei în fructele de prun în dependență de varianta de tratare în perioada de vegetație și metodele de păstrare aplicate
Popovici Ana , Svetlicenco Valentina , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние условий выращивания и применяемых методов хранения на изменение содержания полисахаридов клеточной стенки плодов сливы
Светличенко Валентина , Попович Анна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка стимулирующего действия Реглалга в сочетании с микроэлементами у разных сортов сливы
Титова Нина , Попович Анна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Activitatea enzimelor antioxidante la păr în funcție de acțiunea SBA Reglalg și a microelementelor
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența metodei de păstrare asupra conținutului substanțelor fenolice în fructele de măr
Nicuţa Alexandru12 , Popovici Ana12 , Bujoreanu Nicolae12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea activității peroxidazei și a polifenoloxidazei în fructele de prun în funcție de influența SBA Reglalg, microelementelor (B, Zn, Mn, Mo) și a metodelor de păstrare
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae , Svetlicenco Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Modificarea activității peroxidazei în fructele de păr în funcție de influența SBA și a metodelor de păstrare
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea activității polifenoloxidazei în fructele de păr în dependență de influența SBA și a metodelor de păstrare aplicate
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Calitatea și rezistența fructelor de păr la diverse deprecieri în funcție de metoda de păstrare aplicată
Bujoreanu Nicolae , Gaviuc Ludmila , Bejan Nina , Popovici Ana , Harea Ivan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea conţinutului de substanţe fenolice şi activităţii enzimelor antioxidante în fructele de pere în funcţie de metoda de păstrare
Popovici Ana , Jelev (Hadîrca) Natalia , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Modification of the phenols substances content in pear fruits in depending on storage conditions
Popovici Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi ale potenţialului de oxido-reducere la pomii de păr în funcţie de acţiunea substanţelor biologic active
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Influienţa siliciului asupra unor indici metabolici la plantele viticole
Negru Petru , Popovici Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35