IBN
Închide
Malîi Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2022 - 1

Low temperature testing of soybean lines
Malîi Aliona
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Effect of induced mutagenesis in soybean (Glycine max (L.) Merr)
Malîi Aliona
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea caracterelor cantitative și calitative la liniile de soia obținute în rezultatul mutagenezei experimentale
Malîi Aliona1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка на устойчивость к пониженным температурам у сои
Будак Александр , Малий А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
Ediția 6. 2021. Умань. .
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Effect of induced mutagenesis in soybean productivity in the Republic of Moldova
Malîi Aliona
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linii de soia obținute în rezultatul mutagenezei induse cu raze gama
Malîi Aliona
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea liniilor de soia obținute în rezultatul mutagenezei experimentale
Malîi Aliona
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Induced mutagenesis in soybean (Glycine max (L.) Merr.)
Malîi Aliona
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Induced mutagenesis on groundnut (Arachis hypogaea L.)
Malîi Aliona
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linii de perspectivă obținute în rezultatul mutagenezei induse cu raze gamma la soia
Malîi Aliona
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul variabilităţii caracterelor cantitative şi calitative la linii de soia, obţinute în rezultatul mutagenezei induse.
Malîi Aliona , Ceban Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The protein content in the seeds of chickpea, soybean and peanut mutant varieties induced by gamma ray mutagenesis
Cliciuc Dorin , Malîi Aliona , Cheban Anna
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 3 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Obținerea liniilor de perspectivă la soia prin mutageneza indusă cu raze gamma
Malîi Aliona
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The application of baculoviruses diversity and use as bioinsecticides
Stîngaci Aurelia , Zavtoni Pantelimon , Malîi Aliona
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Mutageneza indusă la soia (Glycine Max (L.) Merr.)
Malîi Aliona
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Effect of induced mutagenesis with gamma rays on groundnut (Arachis hypogaea L.)
Malîi Aliona
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Characterization of valuable soybean mutant lines based on the resistance to Fusarium disease and microsatellite markers
Coreţchi Liuba , Lupashku Galina A. , Voloschyuk Leonid , Bondarenco Ecaterina , Malîi Aliona
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Romanian Agricultural Research
Nr. 31 / 2014 / ISSN 1222-4227 / ISSNe 2067-5720
Disponibil online 7 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul enoxilului asupra unor indici de creştere şi dezvoltare la arahide
Malîi Aliona
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Variabilitatea caracterelor valoroase la soia in rezultatul mutagenezei induse
Malîi Aliona
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea indusa cu raze Gamma asupra caracterelor valoroase la plantele de arahide
Malîi Aliona
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Obţinerea materialului iniţial de ameliorare la soia folosind mutageneza experimentală
Malîi Aliona
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21