IBN
Închide
Ciobanu Renata
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Evaluarea variației somaclonale la plantele de triticale regenerate din embrioni maturi prin cultura In vitro și iradiere cu raze gama
Ciobanu Renata
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Assessment of the morphogenetic and regenerative potential of triticale genotypes in in vitro culture
Ciobanu Renata
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of biomorphological and quantitative characteristics of SC1 somaclones of triticale induced by gamma rays and In vitro culture
Ciobanu Renata
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Aprecierea potențialului morfogenetic și regenerativ al genotipurilor de triticale în cultura in vitro
Ciobanu Renata
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Influența culturii in vitro asupra indicilor citogenetici la triticale
Ciobanu Renata , Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New tomato varieties Solanum Lycopersicum L. S. Iulihirsutian
Siromyatnikov Iu. , Jacotă Anatol , Botnari V. , Cotenco Eugenia , Ciobanu Renata , Chirilov Eleonora
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspectul morfologic al regeneranţilor de triticale obţinuţi in vitro sub acţiunea radiaţiei gama
Ciobanu Renata
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea indicilor citogenetici la celulele calusale obţinute din embrioni maturi de triticale sub acţiunea radiaţiei gama
Ciobanu Renata
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Acţiunea razelor gama asupra masei calusale şi regenerării de plantule în cultura in vitro la triticale
Ciobanu Renata
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa genotipului şi a razelor gama asupra regenerării de plantule în cultura in vitro la triticale
Ciobanu Renata
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Ereditatea caracterelor rezistenţei la îngheţ şi iernare la grâul comun de toamnă (Triticum durum)
Sîromeatnicov Iulia , Mistreanu Oxana , Ciobanu Renata
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inducerea variabilităţii genetice la tomate Solanum Lycopersicon L.
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Ciobanu Renata , Rusnac Ruxanda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea indusă de radiaţiile gama in vitro la triticale
Ciobanu Renata
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Caracteristica soiurilor de tomate după caracterele economic valoroase
Sîromeatnicov Iulia1 , Cotenco Eugenia1 , Ciobanu Renata1 , Iurea Dorina2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of tomato varieties after valuable economic features
Siromyatnikov Iu. , Cotenco Eugenia , Calalb Tatiana , Ciobanu Renata
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-1068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistenţa la îngheţ şi iernare a genotipurilor de grâu comun de toamnă
Mistreanu Oxana , Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Ciobanu Renata , Rusnac Ruxanda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Inducerea calusogenezei şi regenerării plantulelor din embrionii maturi la diferite genotipuri de triticale
Ciobanu Renata
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Influenta interactiunii fatorilor “Genotip” – “Virsta explantului” asupra frecventei calusogenezei la triticale
Ciobanu Renata
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul variabilităţii induse cu raze Gamma la hibrizii distanţi de tomate F1M1- F3M3
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Ciobanu Renata
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Manifestarea heterozisului real şi gradul de dominare la hibrizii interspecifici de tomate obţinuţi in vitro
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Ciobanu Renata
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

The efficiency of natural bioregulators in the selection of valuable tomato genotypes
Siromyatnikov Iu. , Cotenco Eugenia , Ciobanu Renata , Jacotă Anatol , Şveţ Stepan , Makovey Milania
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(26) / 2010 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21