IBN
Închide

65Publicaţii

407Descărcări

32382Vizualizări

Ivanova Raisa
Cuvinte-cheie (212): germination (8), Safflower (7), seed (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID
ResearchGate person ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 35. Publicaţii peste hotare - 20.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 31
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 13

2023 - 5

Adaptation of beech seedlings of Slovakia and Romania origins in the natural conditions of the “Plaiul Fagului” scientific reservation (Republic of Moldova)
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Gălușcă Anton2 , Brindza Ján3
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
2 The “Plaiul Fagului” Scientific Reservation,
3 Slovak University of Agriculture in Nitra
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Change in vigor and metabolic efficiency of maize seeds under the influence of temperature
Lutcan Elena , Borovskaia Alla , Ivanova Raisa
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in growth reactions of encrusted maize seeds during storage
Borovskaia Alla1 , Lutcan Elena1 , Ivanova Raisa1 , Mashcenko Natalia1 , Vankovitch N.2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
2 Institute of Crop Science "Porumbeni"
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germination kinetics of Fagus sylvatica seeds of various origins
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Horcinová Sedláčková Vladimíra2 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality changes during storage of beech seeds collected from different places
Elisovetskaya Dina , Ivanova Raisa , Popovschi Ecaterina , Mashcenko Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 13

Accumulation of secondary metabolites in berries of pokeweed (phytolacca americana)
Ivanova Raisa1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptive capacity of the fagus sylvatica l. population from the Slovak Republic
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Ciorchina Petru2 , Brindza Ján3
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 The “Plaiul Fagului” Scientific Reservation,
3 Slovak University of Agriculture in Nitra, Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of bioregulators on seed germination and adaptation of beech seedling
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Mashcenko Natalia1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 14 October, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herbicidal effect of ailanthus altissima (mill.) swingle extract on some weeds of the poaceae family
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Popovschi Ecaterina1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improvement of seed germination and seedling resistance of beech (fagus sylvatica) by growth regulators
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Mashcenko Natalia1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Agrofor International Journal
Nr. 1(7) / 2022 / ISSN 2490-3434 / ISSNe 2490-3442
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of heat shock on maize seeds germination by changes in starch content
Mashcenko Natalia , Borovskaia Alla , Ivanova Raisa
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of supraoptimal temperatures on maize at the initial stages of growth
Borovskaia Alla , Lutcan Elena , Ivanova Raisa
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 14 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea eficienței metabolice a semințelor de porumb cu utilizarea genistifoliozidelor
Ivanova Raisa , Dascaliuc Alexandru , Borovskaia Alla , Maşcenco Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural dyes from pokeweed berries: extraction procedures and stability
Ivanova Raisa1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra, Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seasonal change in polyphenols content and their antioxidant activity in the leaves of European beech (fagus sylvatica)
Ivanova Raisa , Elisovetskaya Dina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты
Ediția 11. 2022. Москва. ISBN 978-5-00204-153-4.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение жизнеспособности семян Fagus sylvatica L. в процессе хранения
Елисовецкая Дина1 , Иванова Раиса1 , Гуменюк Яким2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение природных биологически активных веществ для инкрустации семян
Боровская Ала1 , Иванова Раиса1 , Мащенко Наталия1 , Мистрец Силвия2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность использования природных биологически активных веществ для инкрустации семян
Боровская Ала , Иванова Раиса , Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку
Ediția 8. 2022. с. Крути, Чернігівська обл.. .
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 12

Changes in dyes and antioxidant capacity of pokeweed berries during storage
Ivanova Raisa1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra, Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of natural regulators of plant growth and their potential biological activity
Ivanova Raisa , Elisovetskaya Dina , Borovskaia Alla
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor abiotici asupra capacităților germinative a semințelor de fag (Fagus sylvatica L.)
Elisoveţcaia Dina1 , Ivanova Raisa1 , Gumeniuc Iachim2 , Zayachuk Vasili3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea Națională Silvică din Ucraina
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. as a source of nutritional and phytochemical compounds
Ivanova Raisa1 , Casian Igor2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități morfo-fiziologice și biochimice a plantelor de șofrănel obținute prin mutageneza experimentală
Ivanova Raisa , Smerea Svetlana , Andronic Larisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability limits of a red Carthamin-cellulose complex as a potential food colourant
Baerle Alexei1 , Savcenco Alexandra1 , Tatarov Pavel1 , Fetea Florinela2 , Ivanova Raisa3 , Radu Oxana1
1 Technical University of Moldova,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Food and Function
Nr. 12(17) / 2021 / ISSN 2042-6496 / ISSNe 2042-650X
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of some biological effects of alginite on plant and insects
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Simkova Jana2 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walnut kernels pellicle (Juglans regia l.) – a good source of gallic, ellagic acids, catechin and their derivatives for functional foods
Tatarov Pavel1 , Ivanova Raisa2 , Baerle Alexei1 , Sandu Iuliana1 , Brindza Ján2
1 Technical University of Moldova,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние теплового стресса и биологически активных веществ из Linaria genistifolia на прорастание семян кукурузы и содержание в них крахмала
Боровская Ала , Иванова Раиса , Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие теплового стресса и регуляторов роста на мобилизацию резервных веществ семян кукурузы для прорастания
Иванова Раиса , Боровская Ала , Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жизнеспособность семян Fagus sylvatica L. из Заповедника “Codrii” Республики Молдова
Елисовецкая Дина1 , Иванова Раиса1 , Гуменюк Яким2 , Autor Nou , Мащенко Наталия1 , Sfeclă Victor2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение препаратoв Молдстим и Экостим при возделывании озимой пшеницы
Боровская Ала , Иванова Раиса , Мащенко Наталия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Биорегуляторы роста в инкрустации семян на примере кукурузы
Иванова Раиса1 , Боровская Ала1 , Мащенко Наталия1 , Мистрец Силвия1 , Патлатый Анжела2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние регуляторов роста на интенсификацию стартовых реакций семян сахарной кукурузы
Иванова Раиса , Боровская Ала , Михайлов Михаил , Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие биорегуляторов из Verbascum densiflorum на морфо-физиологические характеристики капусты белокочанной
Иванова Раиса1 , Боровская Ала1 , Мащенко Наталия1 , Шпак Л.2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инвазивный клоп Nezara Viridula L. (Hemiptera, Pentatomidae) в Республике Молдова
Иванова Раиса1 , Елисовецкая Дина1 , Бриндза Я.2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Применение растительных препаратов для укоренения летних черенков Cornus mas L.
Елисовецкая Дина , Иванова Раиса , Мащенко Наталия , Кисничан Лилия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Effects of seeds irradiation with gamma-ray on plant growth and yield attributing characters of safflower
Ivanova Raisa , Smerea Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(34) / 2018 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa bioregulatorului natural și a aditivilor nutriționali la iernatul familiilor de albine
Eremia Nicolae1 , Chiriac Angela1 , Ivanova Raisa2 , Maşcenco Natalia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oil from Juniperus sabina L. For biological pests control
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regression analysis of carthamin extraction from safflower (Cárthamus Tinctórius)
Savcenco Alexandra1 , Baerle Alexei1 , Ivanova Raisa2 , Tatarov Pavel1
1 Technical University of Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование вторичных метаболитов высших растений в качестве индукторов иммунитета на примере картофеля
Боровская Ала , Елисовецкая Дина , Мащенко Наталия , Иванова Раиса , Дорошенко Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение ростовых веществ в инкрустации семян кукурузы
Боровская Ала1 , Мащенко Наталия12 , Гурев Анжела2 , Иванова Раиса1
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Технический Университет Молдовы
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность применения биологически активных веществ для защиты томата
Боровская Ала1 , Васиогло Н.2 , Мащенко Наталия1 , Иванова Раиса1
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Состояние и перспективы разработки, использования биологически активных соединений в научной и практической деятельности
2018. Брест. ISBN 978-985-555-843-0.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Approaches to the determination of antioxidant activity of extracts from bee bread and safflower leaves and flowers
Gudz Natalia1 , Ivanova Raisa2 , Brindza Ján3 , Grygorieva Olga4 , Schubertova Z.3 , Ivanisova E.3
1 Danylo Halytsky Lviv National Medical University,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Slovak University of Agriculture in Nitra,
4 M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1338-0230
Disponibil online 8 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of natural glycoside compositions on enhancement of cuttings rooting processes
Ivanova Raisa1 , Brindza Jan2 , Simkova Jana2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of row spacing and bioregulators application on safflower yeild
Ivanova Raisa , Mashcenko Natalia , Bejinari Marina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Scientific Papers. Series A. Agronomy
Nr. 1(60) / 2017 / ISSN 2285-5785 / ISSNe 2285-5807
Disponibil online 14 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of Verbascoside on Rhizogenesis and growth of lignified cuttings of black chokeberry, variety “Alecsandrina”
Onica Elisaveta1 , Maşcenco Natalia2 , Borovskaia Alla2 , Ivanova Raisa2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitamin C equivalent of antioxidant capacity (VCEAC) of safflower extracts
Ivanova Raisa
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторичные метаболиты Carthamus Tinctorius, их биологическая активность
Мащенко Наталия , Боровская Ала , Иванова Раиса , Чумак Петр
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экстракция биологически активных веществ из лепестков сафлора красильного (cárthamus tinctórius)
Савченко Александра1 , Баерле Алексей1 , Tatarov Pavel1 , Иванова Раиса2
1 Технический Университет Молдовы,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Studiul utilizării bioregulatorului „Moldstim” în hrana albinelor
Eremia Nicolae1 , Chiriac Angela1 , Pătruică Silvia2 , Ivanova Raisa3 , Maşcenco Natalia3 , Zagareanu Andrei4
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României",
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
4 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 65