IBN
Închide
Castraveţ Tudor
Cuvinte-cheie (55): GIS (3), landslides (2), Geographic Information Systems (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Agenda strategică pentru cercetare și inovare la Marea Neagră
Castraveţ Tudor, Bejenaru Gherman, Căpatină Lucia, Dilan Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea și cartarea zonelor protejate din Republica Moldova conforme cu directiva cadru a UE privind apa
Castraveţ Tudor1, Bejan Iurie2, Dilan Vitalie2, Capatina Lucia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistical modelling of drought-related yield losses using soil moisture-vegetation remote sensing and multiscalar indices in the south-eastern Europe
Potopova Vera1, Trnka Miroslav23, Hamouz Pavel 1, Soukup Josef1, Castraveţ Tudor4
1 Czech University of Life Sciences in Prague,
2 Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences,
3 Institute of Agrosystems and Bioclimatology, Mendel University in Brno,
4 Moldova Tiraspol State University
Agricultural Water Management
Nr. 30(236) / 2020 / ISSN 0378-3774
Disponibil online 8 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Estimarea factorului erozivității precipitațiilor în Republica Moldova
Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Jurnalul Est European de Sisteme Informationale Geografice si Teledetectie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2601-0100 / ISSNe 2601-0119
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

The agro-climatic zoning within the Dniester river basin using GIS technologies
Nedealcov Maria12, Castraveţ Tudor12, Adamenko Tatiana3
1 University of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
3 Centrul Hidrometeorologic din Ucraina
Sisteme Informaționale Geografice Ediția XXII-a - 2015
2015. Chişinău. .
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using GIS for identification of potential areas for aforestation in the Republic of Moldova
Bejan Iurie1, Castraveţ Tudor1, Avanzi Agostino2, Frank Enrico2, Dilan Vitalie3
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 BETA Studio srl,
3 Moldova Tiraspol State University
Sisteme Informaționale Geografice Ediția XXII-a - 2015
2015. Chişinău. .
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-1615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Landslides Susceptibility Assessment in Codri Plateau using Logistic Regression and Artificial Neural Networks Analysis WITH GIS
Ercanoglu Murat1, Boboc Nicolae2, Bejan Iurie2, Castraveţ Tudor2, Sîrodoev Ghenadie2, Sîrodoev Igor2
1 Hacettepe University, Ankara,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Mediul Ambiant
Nr. 4(76) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG
Nedealcov Maria1, Castraveţ Tudor1, Adamenko Tatiana2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Centrul Hidrometeorologic din Ucraina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 December, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Evaluarea resurselor de apă subterane in condiţiile diferenţierii componentelor naturale ale peisajului
Melniciuc Orest, Bejan Iurie, Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Metode de analiză a peisajelor din campia Prutului Mijlociu
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Castraveţ Tudor, Munteanu Valentina, Ţîţu Pavel
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-45. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Clasificarea reliefului utilizând modelarea în SIG
Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea modului de influenţă a activităţilor antropice asupra scurgerii anuale
Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor, Melenciuc Mihail
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea susceptibilităţii la alunecări de teren în sectorul-cheie Criuleni
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка склонового дождевого стока с водосборов среднепрутской равнины
Мельничук Орест, Boboc Nicolae, Бежан Юрие, Castraveţ Tudor, Munteanu Valentina, Jeleapov (Chişciuc) Ana
Институт Экологии и Географии АНМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Исследование влияния искусственных водоемов на водные ресурсы рек Молдовы
Мельничук Орест, Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor
Институт Экологии и Географии АНМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Evaluation of relationship between landslides and geologic characteristics in central part of the Republic of Moldova
Boboc Nicolae1, Ercanoglu Murat2, Sîrodoev Ghenadie1, Sîrodoev Igor1, Bejan Iurie1, Castraveţ Tudor1
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 Hacettepe University, Ankara
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 14 / 2009 / ISSN 1223-5334 / ISSNe 2284-6379
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Aspecte geologice şi hidrogeologice ale complexului istorico-natural „Orheiul Vechi”
Boboc Nicolae, Chirică Lazăr, Castraveţ Tudor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind relieful complexului istorico-natural Orheiul-Vechi
Boboc Nicolae, Chirică Lazăr, Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(33) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul touristic şi recreativ al reliefului
Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 6(36) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezervaţia peisagistică Tipova
Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor, Cozma Vasile, Munteanu Valentina, Tănase Ana, Tofan Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 6(36) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20