IBN
Închide

47Publicaţii

355Descărcări

15870Vizualizări

Certan Corina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 29. Publicaţii peste hotare - 3.
Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 7

Algoflora planctonică a bazinului râului Răut din cadrul urboecosistemului Bălţi şi capacitatea ei indicatoare
Grabco Nadejda , Certan Corina , Bulimaga Constantin , Prodan Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beneficiile ecologice ale spațiilor verzi din cadrul ecosistemelor urbane
Portarescu Anastasia1 , Bulimaga Constantin1 , Certan Corina1 , Grabco Nadejda12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica și structura prevalenței generale a populației din municipiul Bălți
Tabără Irina , Bodrug Nicolae , Certan Corina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planktonic algae of the river Răut within the limits of the Bălți urban ecosystem
Grabco Nadejda , Certan Corina , Bulimaga Constantin , Portarescu Anastasia
Institute of Ecology and Geography
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura taxonomică şi impactul speciilor de plante invazive asupra ecosistemului urban Bălți
Certan Corina1 , Grabco Nadejda2 , Bulimaga Constantin1 , Portarescu Anastasia1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomic structure, ecology and impact of invasive plant species on the Bălți urban ecosystem in the Republic of Moldova
Certan Corina , Grabco Nadejda , Portarescu Anastasia
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17. 2022. Iași. .
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The bioecological spectrum of herbaceous species in t center of Balti city
Portarescu Anastasia1 , Certan Corina1 , Grabco Nadejda2 , Bulimaga Constantin1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 State University of Moldova
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Evaluarea potențialului productiv al asociațiilor vegetale în ecosistemul urban Bălți
Bulimaga Constantin1 , Grabco Nadejda2 , Portarescu Anastasia1 , Certan Corina1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prinderea, supravieţuirea şi creşterea speciilor lemnoase pe halda de steril din cariera de calcar „Lafarge ciment”
Cuza Petru1 , Certan Corina2 , Bulimaga Constantin2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista Botanică
Nr. 1(22) / 2021 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul diversităţii floristice al ecosistemelor urbane Bălţi și Florești
Certan Corina , Grabco Nadejda , Bulimaga Constantin , Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul floristic al ecosistemelor urbane Bălți și Florești
Certan Corina , Bulimaga Constantin , Grabco Nadejda , Portarescu Anastasia
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul floristic al ecosistemului urban Bălți din zona umedă a râului Răut
Grabco Nadejda1 , Certan Corina2 , Portarescu Anastasia2 , Bulimaga Constantin2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea teledetecției în cartarea vegetației din ecosistemul urban Bălți
Florenţă Veronica , Certan Corina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Dinamica indicilor dendrometrici a speciilor lemnoase de salcâm, ulm și frasin din cariera de calcar „Lafarge Ciment” din Rezina
Certan Corina , Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica indicilor dendrometrici a speciilor lemnoase de salcâm, ulm și frasin din cariera de calcar „Lafarge Ciment” din Rezina
Certan Corina , Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica procesului de acumulare a nutrienților în regosolurile de pe suprafața haldelor de steril în cariera de calcar „Lafarge ciment” (Moldova) SA
Bulimaga Constantin , Burghelea Aureliu , Certan Corina , Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the above-ground vegetal mass of the grass layer in the Balti urban ecosystem, Ghindești, Mărculești suburban ecosystems (Floresti district)
Bulimaga Constantin , Portarescu Anastasia , Certan Corina
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea masei vegetale supraterane a stratului ierbos din ecosistemul urban Bălți, ecosistemele suburbane Ghindești și Mărculești (raionul Florești).
Bulimaga Constantin1 , Certan Corina1 , Grabco Nadejda2 , Portarescu Anastasia1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de creştere a speciilor de arbuşti pe halda proaspăt depozitată în cariera de calcar „Lafarge ciment”
Cuza Petru1 , Certan Corina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de evoluare a regosolului pe suprafața haldei de steril în cariera de calcar Lafarge Ciment (Moldova) S.A din Rezina
Bulimaga Constantin , Burghelea Aureliu , Certan Corina , Rusu Maria , Bodrug Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47