IBN
Închide

49Publicaţii

184Descărcări

14958Vizualizări

Potlog Tamara
Cuvinte-cheie (89): spray pyrolysis (4), absorbance (2), XRD (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
LinkedIn ID
Mendeley profile
ResearchGate person ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Synthesis and characterization of CuPc-PEPC composite thin films and photovoltaic devices by drop casting method
Potlog Tamara, Furtună Vadim, Lungu Ion, Robu Stephan V., Dragalina Galina, Popushoi Ana, Bulmaga Petru
State University of Moldova
Materiale Plastice
Nr. 4(57) / 2021 / ISSN 0025-5289
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

Comparative study of the P-CDS/N-cdte photovoltaic devices with depleted intrinsic layer
Qassem Amjad-Al, Gagara Ludmila, Fedorov Vladimir, Lungu Ion, Potlog Tamara
State University of Moldova
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electrical properties of thermal annealed in vacuum spray deposited al-doped zno thin films
Potlog Tamara1, Lungu Ion1, Raevschi Simion1, Botnariuc Vasile1, Robu Stephan V.1, Worasawat Suchada2, Mimura Hidenori2
1 State University of Moldova,
2 Research Institute of Electronics, Shizuoka University
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabricarea structurilor SnO2/CdTe/ZnO şi cercetarea proprietăţilor acestora
Lungu Ion, Colibaba Gleb, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea stării excitate triplet în straturile subțiri dopate cu GA sintetizate din soluție
Rusnac Dumitru, Lungu Ion, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența iodului asupra parametrilor fotovoltaici ai celulelor solare pe baza ftalocianinei de zinc realizate din soluții chimice
Gadiac Ivan, Lungu Ion, Furtună Vadim, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metaloftalocianine solubile în apă din copolimeri de N-vinilpirolidonă cu clorură de acriloil
Popuşoi Ana, Robu Ştefan, Tiuleanu Pavel, Dragalina Galina, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical-Chemical Properties of Self-Assembled Structures in Solution of Zinc Phthalocyanine and Bis-3-pentyl-PTCDI Derivative
Potlog Tamara1, Furtună Vadim1, Lungu Ion1, Masuzawa Masuzawa, Tomoaki2, Mimura Hidenori2
1 State University of Moldova,
2 Research Institute of Electronics, Shizuoka University
Journal of Physical Chemistry C
Nr. 17(124) / 2020 / ISSN - / ISSNe 1932-7447
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new zinc phthalocyanine with block copolymers in nanomedicine applications
Tiuleanu Pavel1, Robu Stephan V.1, Prisakari Viorel I.2, Furtună Vadim1, Rusnac Roman1, Potlog Tamara1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The intermediate CdO layer influence on solar energy conversion in CdS/CdTe heterojunctions
Qassem Amjad-Al, Gagara Ludmila, Fedorov Vladimir, Potlog Tamara
State University of Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Photophysical Properties of Ga-doped ZnO Thin Films Grown by Spray Pyrolysis Method
Worasawat Suchada1, Taku Miyake1, Potlog Tamara2, Mimura Hidenori3
1 Shizuoka University,
2 State University of Moldova,
3 Research Institute of Electronics, Shizuoka University
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
Nr. 12(30) / 2020 / ISSN 1574-1443 / ISSNe 1574-1451
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermally Annealed in Vacuum Undoped and Al-Doped ZnO Thin Films for Multifunctional Applications
Lungu Ion, Potlog Tamara
State University of Moldova
Lecture Notes in Networks and Systems
Nr. 101 / 2020 / ISSN 2367-3370 / ISSNe 2367-3389
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thin films composites based on carbazole containing copolymers and metal phthalocyanines
Robu Stephan V., Dragalina Galina, Popushoi Ana, Lungu Ion, Nasedchina Nadejda, Chiriţa Arcadii, Dementiev Igor, Potlog Tamara
State University of Moldova
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Copolimeri de N-carbazoliletilmetacrilat grefaţi cu metalo-ftalocianine pentru elaborarea celulelor fotovoltaice
Robu Ştefan, Tiuleanu Pavel, Popuşoi Ana, Dragalina Galina, Potlog Tamara, Lungu Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copolymers from mono- and polyhydroxiphthalocianine of zinc for the preparation of semiconductor coats
Popushoi Ana, Robu Stephan V., Dragalina Galina, Potlog Tamara, Lungu Ion
State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul tratării termice în vid asupra structurii și proprietăților optice ale straturilor nanostructurate ZnO dopate cu Ga
Lungu Ion, Botnariuc Vasile, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of RF sputtering power and thickness on structural and optical properties of NiO thin films
Potlog Tamara1, Ghimpu Lidia2, Suman Victor2, Pantazi Aida Ghiulnare3, Enachescu Marius3
1 State University of Moldova,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
3 University Politehnica of Bucharest
Materials Research Express
Nr. 6(9) / 2019 / ISSN - / ISSNe 2053-1591
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mono- şi polihidroxiftalocianine de zinc grefate cu polimeri carbazolici pentru materiale fotosensibile
Robu Ştefan, Popuşoi Ana, Dragalina Galina, Lungu Ion, Furtună Vadim, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea sintezei unor monomeri carbazolici
Dragalina Galina, Robu Ştefan, Popuşoi Ana, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Cercetări XRD și XPS ale straturilor de AlN, AlGaN, GaN depuse pe siliciu prin metoda HVPE
Raevschi Simion1, Spalatu Nicolae1, Botnariuc Vasile1, Gorceac Leonid1, Potlog Tamara1, Dobromir Marius2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 49