IBN
Închide

35Publicaţii

120Descărcări

12917Vizualizări

Poiras Larisa
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22

2016 - 1

Nematofauna la cultura rapiţei de toamnă în Republica Moldova și importanța ei agrobiologică
Bivol Alexei1 , Poiras Larisa2 , Cîrlig Natalia3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Investigarea unor noi fungicide eficiente în combaterea maladiilor foliare la cultura grîului de toamnă în condiţiile zonei Centru R. Moldova 2013 - 2014
Bivol Alexei1 , Chihai Marina1 , Poiras Larisa2 , Iurcu-Străistaru Elena3 , Rusu Ştefan2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 28 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytonematode communities of pepper greenhouse in R.Moldova
Poiras Larisa1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Poiras Nadejda1 , Bivol Alexei3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 State Agrarian University of Moldova
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytoparasitic Nematode fauna of perennial fruit crops in Republic of Moldova
Poiras Larisa1 , Iurcu-Străistaru Elena12 , Poiras Nadejda1 , Bivol Alexei13 , Chernets A.4
1 Institute of Zoology ASM,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 State Agrarian University of Moldova ,
4 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytosanitary expectation of pepper in greenhouses of R. Moldova and testing some biological agents against phytopathogens and plant parasitic nematodes
Poiras Larisa1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Poiras Nadejda1 , Burtseva Svetlana2 , Byrsa Maxim2 , Bivol Alexei1 , Sasanelli Nicola3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele testarii unor noi fungicide eficiente în combaterea maladiilor la cultura de piersic în condiţiile zonei Centru R. Moldova
Bivol Alexei1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Chihai Marina1 , Poiras Larisa3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Aphanocladium album isolate mx-95 and quebracho tannins in the sustainable control of verticillium wilt and meloidogyne incognita on eggplant  
Ciccarese A.1 , Poiras Nadejda2 , Gallo Marilita1 , Sasanelli Nicola3 , Toderash Ion2 , Poiras Larisa2
1 University of Bari Aldo Moro,
2 Institute of Zoology ASM,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biopotential for plant stimulation and control phytopathogens, plant parasitic nematodes by exometabolites of streptomycetes isolated from soils of R. Moldova
Poiras Nadejda1 , Burtseva Svetlana2 , Poiras Larisa1 , Byrsa Maxim2 , Sasanelli Nicola3 , Wesemael W.4
1 Institute of Zoology ASM,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute for Sustainable Plant Protection,
4 Institute for Agricultural and Fisheries Research ILVO
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminary analysis of plant parasitic nematodes associated with strawberry and raspberry crops in the Republic of Moldova
Poiras Larisa1 , Chernets A.2 , Bivol Alexei1 , Poiras Nadejda1 , Iurcu-Străistaru Elena3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
3 Tiraspol State University (TSU)
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Survey of fungal diseases of tomato in greenhouses of R. Moldova and testing of streptomycetes as potential antifungal agents
Burtseva Svetlana1 , Poiras Nadejda2 , Byrsa Maxim1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Sasanelli Nicola3 , Poiras Larisa2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Zoology ASM,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ видового разнообразия сообществ фитонематод озимой пшеницы в некоторых районах Р. Молдовa
Пойрас Лариса1 , Пойрас Надежда1 , Юрку-Страйстару Елена1 , Бивол Алексей1 , Боинчан Борис2
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-139-2.
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исcледование фитопаразитической нематофауны на огурцах в защищённом грунте в условиях Республики Молдова  
Юрку-Страйстару Елена , Русу Штефан , Ерхан Думитру , Бивол Алексей , Пойрас Лариса , Чилипик Григоре , Русу Вадим
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исcледование фитопаразитической нематофауны на перцах в защищённом грунте в условиях Республики Молдовa
Русу Штефан , Ерхан Думитру , Юрку-Страйстару Елена , Бивол Алексей , Мелник Мария , Пойрас Лариса , Думбрэвяну Дорин , Русу Вадим
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фитопаразитическая нематофауна томатов в защищенном грунте в условиях Республики Молдова
Бивол Алексей1 , Русу Штефан1 , Ерхан Думитру1 , Бэдэрэу Сергей2 , Юрку-Страйстару Елена1 , Мелник Мария1 , Пойрас Лариса1 , Думбрэвяну Дорин1
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Bioefficacy of exometablites of streptomycetes and abamectin solutions on the rootknot nematode Meloidogyne Incognita in vitro
Poiras Larisa1 , Iurcu-Străistaru Elena12 , Burtseva Svetlana3 , Poiras Nadejda45 , Toderash Ion1 , Laquale S.6 , Sasanelli Nicola6
1 Institute of Zoology ASM,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
4 Universiteit Gent,
5 Institute for Agricultural and Fisheries Research ILVO,
6 Institute for Sustainable Plant Protection
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomass productivity of streptomycetes isolated from soils of Republic of Moldova and features of their exometabolites on phytostimulating, antifungal, antibacterial and antinematicidal activities
Burtseva Svetlana1 , Poiras Nadejda2 , Baltsat Cristina1 , Iurcu-Străistaru Elena3 , Poiras Larisa3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Universiteit Gent,
3 Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plant parasitic and free-living nematodes of some orchards (peach, apple) in the Republic of Moldova
Poiras Larisa1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Poiras Nadejda2 , Chernets A.3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Universiteit Gent,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele investigaţiilor tiinţifice în testarea unor noi fungicide în combaterea maladiilor piersicului în zona centrală R. Moldova
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Poiras Larisa3 , Ungureanu Victor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable control methods against root-knot nematodes in greenhouses of Italy and R. Moldova
Sasanelli Nicola1 , Iurcu-Străistaru Elena23 , Bivol Alexei2 , Poiras Nadejda45 , Laquale S.1 , Toderash Ion2 , Poiras Larisa2
1 Institute for Sustainable Plant Protection,
2 Institute of Zoology ASM,
3 Tiraspol State University (TSU),
4 Universiteit Gent,
5 Institute for Agricultural and Fisheries Research ILVO
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Species diversity and distribution of free-living and plant parasitic nematodes from order Dorylaimida (Nematoda) in different habitats of the Republic of Moldova
Poiras Larisa
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(28) / 2012 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35