IBN
Închide

35Publicaţii

290Descărcări

13499Vizualizări

Cebotari Valentina
Cuvinte-cheie (119): Bees (10), pesticides (4), queens (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Conformity of rapi, peas and maize flowers, concerning pesticide residues for organic beekeeping
Cebotari Valentina, Buzu Ion
Institute of Zoology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 25 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of suppressed mite reproduction (Smr) reveals potential for varroa resistance in european honey bees (apis mellifera l.)
Mondet Fanny12, Cebotari Valentina3
1 Unité de Recherche Abeilles et Environnement, Avignon,
2 UMT PrADE, Avignon,
3 Institute of Zoology
Insects
Nr. 9(11) / 2020 / ISSN 2075-4450
Disponibil online 28 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de ajustare a apiculturii convenționale la cea organică în Republica Moldova.
Cebotari Valentina, Toderaş Ion, Buzu Ion, Ungureanu Laurenţia
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Impact of climate change of air temperature on vital activity of the bee families
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga
Institute of Zoology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of climate change of air temperature on vital activity of the bee families
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga
Institute of Zoology
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1. 2019. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of natural varroa - resistance of honey bees population of Carpathian race from the Codri of the Republic of Moldova
Cebotari Valentina1, Buzu Ion1, Postolachi Olga1, Siceanu Adrian2, Căuia Eliza2
1 Institute of Zoology,
2 Institute for Beekeeping Research and Development, Bucharest
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of natural Varroa - resistance of honeybees population of Carpathian race from the Codri of the Republic of Moldova
Cebotari Valentina1, Buzu Ion1, Postolachi Olga1, Siceanu Adrian2, Căuia Eliza2
1 Institute of Zoology,
2 Institute for Beekeeping Research and Development, Bucharest
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1. 2019. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[MO2O2S2]2+ and [MO2O4]2+ -based coordination chemistry: from synthesis to biological applications
Fuior Arcadie12, Floquet Sebastian1, Cebotari Diana12, Toderash Ion3, Cebotari Valentina3, Gulea Aurelian4
1 Institut Lavoisier de Versailles,
2 Conservatorul de Stat din Moldova,
3 Institute of Zoology,
4 State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 30 October, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Content of pesticide residues in the flowers of the acacia and linden trees from the Moldavian Codri area
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Gliga Olesea, Postolachi Olga, Granciuc Nicolae
Institute of Zoology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(61) / 2018 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Content of pesticide residues in the flowers of the acacia and linden trees from the Moldavian Codri area
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Gliga Olesea, Postolachi Olga, Granciuc Nicolae
Institute of Zoology
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 2. 2018. București, România. ISSN 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of bee queen rearing depending on organization way of the nest in cell starter colonies
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga, Granciuc Nicolae
Institute of Zoology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(61) / 2018 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of bee queen rearing depending on organization way of the nest in cell starter colonies
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga, Granciuc Nicolae
Institute of Zoology
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 2. 2018. București, România. ISSN 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul pesticidelor în corpul albinelor
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

For hybrid seed production
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Gliga Olesea, Postolachi Olga, Granciuc Nicolae
Institute of Zoology ASM
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LX. 2017. București, România. ISSN 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa metalelor grele asupra vitalităţii si productivităţii familiilor de albine
Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 2 June, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New nutritive supplements for feeding mellifera bees in the deficit periods of collection in nature
Toderash Ion1, Cebotari Valentina1, Ungureanu Laurenţia1, Buzu Ion1, Gheorghiţă Cristina1, Floquet Sebastian2, Gulea Aurelian3, Rudic Valeriu4, Fuior Arcadie32
1 Institute of Zoology ASM,
2 University of Versailles,
3 State University of Moldova,
4 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Conţinutul unor metale grele în polenul colectat de albinele melifere şi legătura acestuia cu factorii mediului ambiant
Cebotari Valentina, Gliga Olesea, Buzu Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelation between the concentration of same heavy metals from the environment and the Apis mellifera L.
Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of the nutrient supplement enriched with biomass aquatic algae in the bee’s feed
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga, Gliga Olesea
Institute of Zoology ASM
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LIX. 2016. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Conţinutul metalelor grele în miere şi propolis
Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion, Chihai Nina
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 December, 2015. Descarcări-45. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35