IBN
Închide
Aluchi Nicolae Cheorghie
Cuvinte-cheie (85): plante (6), secetă (4), status-ul apei (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Legaci Mihaela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelațiile modificărilor capacității de reținere a apei, conținutului de prolină și rezistenței plantelor la secetă
Brânză Lilia1, Ionaşcu Angela1, Buceaceaia Svetlana1, Aluchi Nicolae2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile status-ului apei și complexului antioxidant ca markeri ai cros-toleranței plantelor
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae, Ionaşcu Angela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii științifice și criterii de testare și selectare a agenților de inducere a cros-toleranței plantelor
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae, Proca Olga
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аспекты влияния helicobacter pylori на организм человека
Борозан Татьяна, Алуки Николай
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Contribuții la studiul plantelor rare din bariera Sculeni (Chișinău)
Pînzaru Pavel1, Chiriac Eugenia2, Nedbaliuc Boris2, Aluchi Nicolae2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Identificarea implicării status-ului apei în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la stresul cauzat de secetă
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Leahu Igor, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Caracteristica taxonomică a clorofitelor râului Ichel din preajma municipiului Chişinău
Nedbaliuc Boris, Popuşoi Marina, Nedbaliuc Rodica, Aluchi Nicolae, Ţîganaș Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspectul floristic din bariera Sculeni (Chişinău)
Pînzaru Pavel1, Chiriac Eugenia2, Nedbaliuc Boris2, Aluchi Nicolae2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributions to the study of higher plants within the natural area Făureşti-Goian
Chiriac Eugenia1, Pînzaru Pavel2, Nedbaliuc Boris1, Aluchi Nicolae1
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(12) / 2016 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea apei şi speciilor reactive de oxigen în senescenţa frunzelor plantelor
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Melenciuc Mihail, Aluchi Nicolae, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Conspectul florei vasculare din parcul sectorului Râșcani (Chișinău)
Pînzaru Pavel1, Chiriac Eugenia2, Nedbaliuc Boris2, Aluchi Nicolae2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fitohormonii – modulatori ai activităţii enzimelor antioxidante la plante în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Melenciuc Mihail, Aluchi Nicolae, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-27. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări fiziologice asociate cu senescența naturală la plantele de porumb
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Aluchi Nicolae, Brânză Lilia, Leahu Igor, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul - metodă alternativă de instruire prin cercetare
Placinta Daniela1, Pelin Ana2, Aluchi Nicolae2
1 Necunoscută, Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Efectul fitohormonilor, administrați exogen, și menținerea integrității status-ului apei plantelor în condiții de secetăi
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of coordination compound [Co (DMGH)2(thio)2]NO3 on induction of antioxidant protection in plant leaves in response to drought stress
Bulhak Ion1, Shtefyrtse Anastasia A.2, Coropceanu Eduard1, Melenchuk Mihail P.2, Aluchi Nicolae2, Ciobănică Olga1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of coordination compound [Co(DH)2(THIO)2]NO3 on the induction of antioxidant defense in plant leaves in response to drought stresses
Shtefyrtse Anastasia A.1, Bulhak Ion2, Melenchuk Mihail P.1, Coropceanu Eduard2, Buceaceaia Svetlana1, Aluchi Nicolae1, Ciobănică Olga2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Particularităţi de reglare a status-ului apei plantelor cu diferite strategii morfogenetice de adaptare la secetă
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia enzimatică antioxidativă la plante cu diferite strategii de adaptare in condiţii de secetă
Ştefîrţa Anastasia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25