IBN
Închide
Şoltoian Nicolai Serghei
Cuvinte-cheie (41): corrosion (3), Europeană a Drepturilor (1), Potentiometric displacement (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Action of the substance: [Co (DH) 2 (This) 2] 2 [TiF6] 2H2O on the corrosive processes of Cm.3 steel in water
Şoltoian Nicolai1, Socolov Vasile2, Socolova Ludmila2, Bodiu Vasile2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Ингибирование коррозии стали Ст. 3 в воде комплексным соединением – хлористый дигидразид семикарбазиддиуксусной кислоты никеля (II) тригидрат
Болога О. А.1, Паршутин В.В.2, Шолтоян Н.2, Коваль А.В.2, Чернышева Н.В.2, Вережан А.В.3, Булхак И.И.1
1 Институт химии Академии наук Молдовы,
2 Институт прикладной физики АНМ,
3 Технический Университет Молдовы
Электронная обработка материалов
Nr. 6(53) / 2017 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

New method of increase of corrosion resistance of steels
Parshutin Vladimir, Paramonov Anatolii, Kovali Alexandr, Chernysheva Natalia, Sholtoyan Nicolai
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние карбогидразида на ингибирование коррозии стали Ст. 3 в воде
Паршутин В.В.1, Шолтоян Н.1, Коваль А.1, Чернышева Н.В.1, Болога О. А.2, Булхак И.И.2, Соколов Василий3, Соколовa Людмила3, Бодиу В.3
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Acceleration of anode dissolution of tungsten and its alloys in neutral solutions of salts
Parshutin Vladimir1, Paramonov Anatolii1, Kovali Alexandr1, Chernysheva Natalia1, Sholtoyan Nicolai1, Socolova Ludmila2, Socolov Vasile2, Proşchina N.3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Free International University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 27 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adipic acid - carbon steel corrosion inhibitor in natural water
Lozan Vasile1, Parshutin Vladimir2, Sholtoyan Nicolai2, Koval Aleksand2, Chernysheva Natalia2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electroplated coatings on the basis of iron on steel and ways of increase of their corrosion resistance
Parshutin Vladimir1, Pasinkovsky Emil1, Kovali Alexandr1, Sholtoyan Nicolai1, Socolova Ludmila2, Socolov Vasile2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 28 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibition of steel corrosion by iron-strontium salicylate complex in water
Gorinchoy Viorina1, Lozan Vasile1, Parshutin Vladimir2, Sholtoyan Nicolai2, Kovali Alexandr2, Chernysheva Natalia2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibition of steel corrosion in natural water by carbohydrazide
Bologa Olga1, Parshutin Vladimir2, Sholtoyan Nicolai2, Koval Aleksand2, Chernysheva Natalia2, Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tetraacetate-di-(1.2-cyclohexanedionedioxime)-di-aqua(μ2-4,4'-bipyridyl)-di-zinc(II) – inhibitor of steel corrosion in water
Parshutin Vladimir1, Sholtoyan Nicolai1, Kovali Alexandr1, Chernysheva Natalia1, Coropceanu Eduard2, Croitor Lilia1, Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The inhibition of corrosion of steel in water by α-ketoglutaric acid
Chapurina Liudmila1, Lozan Vasile1, Parshutin Vladimir2, Sholtoyan Nicolai2, Koval Aleksand2, Chernysheva Natalia2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 9

Corrosion inhibition of carbon steel in natural and technological water
Chapurina Liudmila1, Turta Constantin1, Parshutin Vladimir2, Sholtoyan Nicolai2, Chernysheva Natalia2, Kovali Alexandr2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corrosion inhibition of carbon steel in water by binuclear mixed ligand Zn(II) acetate
Parshutin Vladimir1, Coropceanu Eduard2, Sholtoyan Nicolai1, Chernysheva Natalia1, Kovali Alexandr1, Bologa Olga2, Bulhak Ion2, Croitor Lilia1, Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibition of corrosion of steels in water trihydrate NiCl2·D·3H2O
Parshutin Vladimir1, Sholtoyan Nicolai1, Kovali Alexandr1, Chernysheva Natalia1, Bologa Olga2, Shofranskii Valentin2, Bulhak Ion2, Verejan Ana2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibition of steel corrosion in water by organic substances containing hydrazine derivatives
Parshutin Vladimir1, Bologa Olga2, Shofranskii Valentin2, Sholtoyan Nicolai1, Chernysheva Natalia1, Koval Andrei1, Bulhak Ion2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibition of steel corrosion in water heteronuclear salicylate complex
Gorinchoy Viorina1, Turta Constantin1, Shova Sergiu1, Parshutin Vladimir2, Sholtoyan Nicolai2, Kovali Alexandr2, Chernysheva Natalia2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saturated dicarboxylic acids and their derivatives as corrosion inhibitors of steel in water
Lozan Vasile1, Parshutin Vladimir2, Sholtoyan Nicolai2, Chernysheva Natalia2, Kovali Alexandr2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты исследований для расширения сферы применения электроэрозионного нанесения покрытий
Парамонов Анатолий1, Паршутин В.В.1, Шолтоян Н.1, Бодиу В.2, Соколов Василий2, Коваль А.В.2, Соколовa Людмила2
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 22 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Способ низкотемпературной пайки спеченных твердых сплавов и углеродистых сталей
Парамонов Анатолий, Паршутин В.В., Коваль Александр, Шолтоян Н.
Институт прикладной физики АНМ
Microelectronics and Computer ScienceThe 8th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хлористый-(дигидразидсемикарбазид диуксусной кислоты) Ni(II) тригидрат - ингибитор коррозии углеродистых сталей в природной и технологической водах
Паршутин В.В.1, Шолтоян Н.1, Коваль А.В.1, Чернышева Н.В.1, Болога О. А.2, Вережан А.В.2, Булхак И.И.2
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Microelectronics and Computer ScienceThe 8th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32