IBN
Închide

49Publicaţii

285Descărcări

26584Vizualizări

Nastas Raisa
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 10

2022 - 9

Activated carbon supported metal catalysts for nitrite and sulphide ions oxidation in water
Nastas Raisa , Ceban (Gînsari) Irina , Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adsorption of p-coumaric acid on oenological activated carbons
Ceban (Gînsari) Irina , Nastas Raisa , Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DFT modeling of adsorbtion of [Sr(H2O)6]2+ ions on activated carbons
Balan Iolanta1 , Ciornea Victor2 , Nastas Raisa1 , Ceban (Gînsari) Irina1
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University (TSU)
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EEC-D-PS44_Adsorption of p-Coumaric Acid onto Oenological Activated Carbons
Ceban (Gînsari) Irina , Nastas Raisa , Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminary studies regarding the adsorption of phenazone and cadmium ions on commercial zeolite
Ceban (Gînsari) Irina1 , Buga Mihaela12 , Nastas Raisa1 , Mitina Tatiana1 , Petuhov Oleg1 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova
Ecological chemistry ensures a healthy environment
R. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some considerations of nitrite ions adsorption on activated carbons. The suggested mechanisms
Ceban (Gînsari) Irina , Nastas Raisa
Institute of Chemistry
Ecological chemistry ensures a healthy environment
R. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthetic and natural adsorbents for water treatment and detoxification of the human body
Lupascu Tudor , Petuhov Oleg , Nastas Raisa , Timbaliuc Nina , Ciobanu Mihail , Mitina Tatiana , Lupaşcu Lucian , Ceban (Gînsari) Irina , Culighin Elena
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Laboratory of Ecological Chemistry of the Institute of Chemistry. Brief History, Achievements and Perspectives
Lupascu Tudor , Nastas Raisa
Institute of Chemistry
Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere
Chişinău: CEP USM, 2022. ISBN 978-9975-159-05-0..
Disponibil online 25 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome message
Lupascu Tudor , Nastas Raisa
Institute of Chemistry
Ecological chemistry ensures a healthy environment
R. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Slujitor a două muze: chimia și ecologia. Acad. Tudor LUPAȘCU la 70 de ani
Duca Gheorghe , Arîcu Aculina , Nastas Raisa , Cocu Maria
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Adsorption of nitrite ions on CAN-7 active carbon
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Nastas Raisa1 , Sandu Maria2 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of nut shells activated carbons
Ceban (Gînsari) Irina , Nastas Raisa
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of surface groups on activated carbons by BOEHM and potentiometric titrations
Ceban (Gînsari) Irina1 , Nastas Raisa1 , Lupascu Tudor1 , Poddubnaya Olga2 , Puziy Alexander2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute for Sorption and Problems of Endoecology
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of active carbons surface groups by TPD-MS technique
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Nastas Raisa1 , Gromovoy Taras3 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography,
3 Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poluarea apelor de suprafata şi subterane cu compuşi ai azotului
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Sandu Maria1 , Nastas Raisa2 , Tărîţă Anatolie1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Chimie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-87. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.
Nastas Raisa1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana2 , Ceban (Gînsari) Irina1 , Cebotari Irina1 , Lupaşcu Tudor1 , Sandu Maria2 , Tărîţă Anatolie2 , Mitina Tatiana1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of active carbons for removal of nitrite ions from water
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Nastas Raisa1 , Ceban (Gînsari) Irina1 , Cebotari Irina1 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The institute of chemistry at 60 years anniversary. brief history, achievements and perspectives
Aricu Aculina , Nastas Raisa , Cocu Maria
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vegetal active carbons for adsorption of toxic metal ions
Nastas Raisa , Ceban (Gînsari) Irina , Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Adaptarea metodei ABTS●+ pentru determnarea proprietăților antioxidante ale cărbunilor active
Ceban (Gînsari) Irina12 , Nastas Raisa1
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 49