IBN
Închide
Melentiev Eugenia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24

2023 - 3

Cercetări privitor la determinarea indicilor fizico-chimici care apreciază calitatea uleiului extras din diferite soiuri de nuci autohtone
Gheorghița Claudia , Melentiev Eugenia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul comparativ privitor la compoziția fizico-chimică a unor produse apicole autohtone
Vutcariov Silvia , Melentiev Eugenia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мотивация учебной деятельности на уроках химии
Codelnic Olga , Melentiev Eugenia
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Metode non-standarde de rezolvare a problemelor de chimie la modulul „Soluții”
Frunză Natalia , Melentiev Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de stimulare a motivaţiei elevilor la orele de chimie
Bostan Diana1 , Melentiev Eugenia1 , Pernai Alexandra2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Andrei Vartic, Ialoveni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul procesului de epurare al apelor uzate cu aplicarea metodelor fizico-chimice de analiză
Beiu Marina , Melentiev Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technological aspects of wastewater reception and treatment
Beiu Marina , Melentiev Eugenia
Tiraspol State University
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor interactive de predare, învățare și evaluare online la Chimie
Melentiev Eugenia , Calmuţchi Lidia , Cerbușca Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Dinamica modificărilor nutrienților în procesul de epurare a apelor uzate
Beiu Marina , Melentiev Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul fitochimic al substantelor biologic active din componenta semintelor și uleiului de in Linum usitatissimum L
Melentiev Eugenia , Calmuţchi Lidia , Codreanu Sergiu , Pitușcan Alina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea indicilor fizicochimici de calitate a uleiului de in și studiul modificării oxidative la procesarea termică a uleiului
Pitușcan Alina , Melentiev Eugenia , Arsene Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea rezultatelor experimentale prin aplicarea metodelor matematice la rezolvarea problemelor de chimie
Lambarski Angelia1 , Melentiev Eugenia2
1 Gimnaziul Trinca, or. Edineț,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea substantelor antioxidante în sucurile de fructe si pomusoare
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Stațiuc Iulia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование свойств некоторых анаболических стероидов и их влияния на организм человека
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Тергуца Екатерина
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea diferitor metode matematice la rezolvarea problemelor în chimie
Lambarski Angelia1 , Melentiev Eugenia2
1 Gimnaziul Trinca, or. Edineț,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Cercetarea capacităţii antioxidante a substanţelor biologic active în vinurile din struguri
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Lefter Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea fitochimică a substanţelor biologic active din strugurii Vitis vinifera
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Pitușcan Doina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea spectrofotometrică a unor compuşi polifenolici din florile de gălbenele, Calendula officinalis
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Lupuleac Dinu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea unor indici de calitate a uleiurilor vegetale alimentare
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Popa Ecaterina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea calității uleiului extras din semințe de struguri cu aplicare în cosmetică
Melentiev Eugenia , Calmuţchi Lidia , Pitușcan Doina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40