IBN
Închide
Maşcenco Natalia Evghenii
Cuvinte-cheie (79): genistifoliosides (2), biological activity (2), bioactivity (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Biologically active substances from Linaria genistifolia (l.) mill and their potential usage in the ecological agriculture
Gurev Angela1, Maşcenco Natalia2, Borovskaia Ala2, Shubina Victoria2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Influence of vegetal iridoid glycosides on the viability of streptomyces after lyophilization
Chiseliţă Oleg1, Bîrsa Maxim1, Burţeva Svetlana1, Maşcenco Natalia2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa bioregulatorului natural și a aditivilor nutriționali la iernatul familiilor de albine
Eremia Nicolae1, Chiriac Angela1, Ivanova Raisa2, Maşcenco Natalia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование вторичных метаболитов высших растений в качестве индукторов иммунитета на примере картофеля
Боровская Ала, Елисовецкая Дина, Мащенко Наталия, Иванова Раиса, Дорошенко Валентина
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фунгицидный эффект вторичных метаболитов некоторых представителей сем. Scrophulariaceae
Мащенко Наталия, Боровская Ала, Шубина Виктория
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

The influence of Verbascoside on Rhizogenesis and growth of lignified cuttings of black chokeberry, variety “Alecsandrina”
Onica Elisaveta1, Maşcenco Natalia2, Borovskaia Ala2, Ivanova Raisa2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Особенности фотосинтеза растений груши при действии натуральных биологически активных соединений
Титова Нина, Бужоряну Николай, Скурту Георгий, Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скриннинг природных биологически активных веществ среди растений рода Veronica L.
Чумак Петр, Мащенко Наталия, Гуриев Анжела
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ферментативная активность листьев абрикоса при действии биопрепарата ЛИНАРОЗИД совместно с марганцем
Титова Нина, Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Influence of some glycosides of plant origin on the seed yield of fenugreek (Trigonella Foenum-Graecum L.)
Florea Vasile, Maşcenco Natalia, Ivanova Raisa
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iridoid glycosides from linaria genistifolia (l.) Mill. In biological control of soil-borne fungal pathogens of wheat and some structure considerations
Maşcenco Natalia1, Gurev Angela1, Lupaşcu Galina1, Gorincioi Elena2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural biologically active preparations as stimulants photosynthetic activity of plants apricot
Titova Nina, Şişcanu Gheorghe, Maşcenco Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of bio-regulators of plant origin for growing Linum Usitatissimum L.
Florea Vasile, Maşcenco Natalia, Gurev Angela
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Studiul privind proprietăţile antioxidante a glicozidelor de origine vegetală
Ivanova Raisa, Maşcenco Natalia, Chintea Pavel
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 20 November, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Diagnosis and evaluation of Vicia Faba l. Germplasm resistance to biotic stresses
Balaşova Irina, Pivovarov Victor, Pronina Ecaterina, Grecov Ivan, Gordeev Dmitrii, Kintia Pavel, Maşcenco Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa preparatului Melongozidă – O în combinaţie cu microelementele Zn şi B asupra activităţii regulatorilor endogeni de creştere în organele pomilor de măr
Rusu Maia, Balmuş Gheorghe, Chintea Pavel, Maşcenco Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 36 (I). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Activitatea antiradicalică a glicozidelor steroidice izolate din Asparagus officinalis L
Goreanu Gheorghe1, Bobeică Valentin2, Chintea Pavel3, Maşcenco Natalia3, Ivanova Raisa3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Curierul Medical
Nr. 3(309) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Phenylethanoid and iridoid glycosides from veronica chamaedrys l.
Marcenco-Cicanci Alexandra, Kintia Pavel, Maşcenco Natalia, Bassarello Carla, Piacente Sonia, Pizza Cosimo
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(3) / 2008 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Utilizarea bioregulatorilor naturali pentru tratarea seminţelor de tomate înainte de semănat
Borovskaia Ala, Maşcenco Natalia, Gradinar Dmitri
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, conferinţă ştiinţifică internaţională
(Ed. a 6-a) . 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторичные метаболиты Carthamus Tinctorius, их биологическая активность
Мащенко Наталия, Боровская Ала, Иванова Раиса, Чумак Петр
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, conferinţă ştiinţifică internaţională
(Ed. a 6-a) . 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20