IBN
Închide

54Publicaţii

216Descărcări

20384Vizualizări

Maşcenco Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 36. Publicaţii peste hotare - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 34
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 10

2022 - 2

Modificarea eficienței metabolice a semințelor de porumb cu utilizarea genistifoliozidelor
Ivanova Raisa , Dascaliuc Alexandru , Borovskaia Alla , Maşcenco Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительное действие стероидных гликозидов на растения ячменя
Секриеру Сильвия1 , Дерендовская Антонина2 , Мащенко Наталия3
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет,
3 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Glicozidele flavonoide vegetale -lioprotector eficient
Chiselita Oleg , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Mashcenko Natalia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viabilitatea şi caracterele morfo-culturale ale Streptomyces canosus CNMN-AC-02 după liofilizare în prezenţa glicozidelor iridoide
Chiseliţă Oleg1 , Burţeva Svetlana1 , Bîrsa Maxim1 , Maşcenco Natalia2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viabilitatea tulpinii streptomyces canosus cnmn-ac-02 după liofilizare în prezenţa glicozidelor flavonoide
Burţeva Svetlana1 , Chiseliţă Oleg1 , Bîrsa Maxim1 , Maşcenco Natalia2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние теплового стресса и биологически активных веществ из Linaria genistifolia на прорастание семян кукурузы и содержание в них крахмала
Боровская Ала , Иванова Раиса , Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие теплового стресса и регуляторов роста на мобилизацию резервных веществ семян кукурузы для прорастания
Иванова Раиса , Боровская Ала , Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жизнеспособность семян Fagus sylvatica L. из Заповедника “Codrii” Республики Молдова
Елисовецкая Дина1 , Иванова Раиса1 , Гуменюк Яким2 , Autor Nou , Мащенко Наталия1 , Sfeclă Victor2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование вторичных метаболитов высших растений для обработки семян фасоли
Козарь Елена1 , Енгалычева И.1 , Антошкин А.1 , Козарь Е.1 , Мащенко Наталия2 , Боровская Ала2
1 Federal State Budget Scientific Institution "Federal Scientific Vegetable Center",
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение препаратoв Молдстим и Экостим при возделывании озимой пшеницы
Боровская Ала , Иванова Раиса , Мащенко Наталия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Биорегуляторы роста в инкрустации семян на примере кукурузы
Иванова Раиса1 , Боровская Ала1 , Мащенко Наталия1 , Мистрец Силвия1 , Патлатый Анжела2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние регуляторов роста на интенсификацию стартовых реакций семян сахарной кукурузы
Иванова Раиса , Боровская Ала , Михайлов Михаил , Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие биорегуляторов из Verbascum densiflorum на морфо-физиологические характеристики капусты белокочанной
Иванова Раиса1 , Боровская Ала1 , Мащенко Наталия1 , Шпак Л.2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Biologically active substances from Linaria genistifolia (l.) mill and their potential usage in the ecological agriculture
Gurev Angela1 , Mashcenko Natalia2 , Borovskaia Alla2 , Shubina Victoria2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препарата вербаскозид на гормональную активность, динамику роста побегов и урожай деревьев груши
Балмуш Г. , Русу М. , Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции сельскохозяйственных растений
Ediția 5, Vol.2. 2019. Москва. ISBN 978-5-209-09357-2.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние природных регуляторов роста на пигментный фонд растений груши
Титова Нина , Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции сельскохозяйственных растений
Ediția 5, Vol.2. 2019. Москва. ISBN 978-5-209-09357-2.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние стероидного гликозида молдстим на семенную продуктивность линий кабачка
Бухаров А.1 , Козарь Елена2 , Балашова Ирина2 , Мащенко Наталия3
1 Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства — филиал ФГБНУ "Федеральный научный центр овощеводства",
2 Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур,
3 Институт генетики, физиологии и защиты растений
Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции сельскохозяйственных растений
Ediția 5, Vol.2. 2019. Москва. ISBN 978-5-209-09357-2.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторичные метаболиты высших растений как регуляторы роста и развития овощных культур на примере моркови
Мащенко Наталия , Боровская Ала
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование стероидных гликозидов для повышения потенциала продуктивности у редиса
Балашова Ирина1 , Степанов Вячеслав1 , Пинчук Елена2 , Сирота С.1 , Мащенко Наталия3
1 Federal State Budget Scientific Institution "Federal Scientific Vegetable Center",
2 ФГБНУ Федеральный научный центр овощеводства, Россия,
3 Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы применения биорегуляторов из растений семейства Veronica SPP.
Боровская Ала , Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 54