IBN
Închide

33Publicaţii

63Descărcări

12160Vizualizări

Elenciuc Daniela
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Attitudes of food consumers at universities towards recycling human urine as crop fertiliser: A multinational survey dataset
Barton Melissa A.1 , Simha Prithvi1 , Elenciuc Daniela2 , Autor Nou
1 Swedish University of Agricultural Sciences,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Data in Brief
Nr. 35 / 2021 / ISSN 2352-3409
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compounds as regulators of productivity and biosynthesis of spirulina
Batyr Ludmila1 , Elenciuc Daniela2 , Zosim Liliana2 , Bulimaga Valentina2 , Rudic Valeriu1 , Gulea Aurelian2 , Tsapkov Victor I.2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 State University of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyanobacterium SpirulCyanobacterium Spirulina (ARTHROSPIRA) Platensis as valuable source of anti-viral agentsina (ARTHROSPIRA) Platensis as valuable source of anti-viral agents
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina , Elenciuc Daniela
State University of Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The spectral shift of arthrospira platensis biomass cultivated in the presence of silver nanoparticles
Cepoi Liliana , Djur (Maxacova) Svetlana , Elenciuc Daniela , Dumbrăveanu Veronica , Codreanu Liviu , Doni Veronica , Tasca V.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Willingness among food consumers to recycle human urine as crop fertiliser: Evidence from a multinational survey
Simha Prithvi1 , Barton Melissa A.1 , Perez-Mercado Luis Fernando1 , McConville Jennifer R.1 , Lalander Cecilia Helena1 , Magri Maria Elisa2 , Dutta Shanta3 , Kabir Humayun4 , Selvakumar Albert5 , Zhou Xiaoqin6 , Martin Tristan M.P.7 , Kizos Thanasis8 , Kataki Rupam9 , Gerchman Yoram10 , Herscu-Kluska Ronit11 , Alrousan Dheaya12 , Goh Eng Giap13 , Elenciuc Daniela14 , Glowacka Aleksandra15 , Korculanin Laura16 , Tzeng Rongyu Veneta17 , Ray Saikat Sinha18 , Niwagaba Charles B.19 , Prouty Christine20 , Mihelcic James R.20 , Vinneras Bjarn1
1 Swedish University of Agricultural Sciences,
2 Universidade Federal de Santa Catarina,
3 The Hong Kong Polytechnic University,
4 Bangladesh Agricultural University, Mymensingh ,
5 Samara University, Semera,
6 University of Science and Technology of China,
7 Universitatea Paris-Saclay,
8 University of the Aegean,
9 Tezpur University, Tezpur, India,
10 University of Haifa,
11 Oranim Academic College,
12 The Hashemite University, Zarqa, Jordan,
13 Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Malaysia,
14 State University „Dimitrie Cantemir”,
15 University of Life Sciences in Lublin,
16 IADE – European University, Lisbon,
17 Lund University, Sweden,
18 National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan,
19 Makerere University, Kampala,
20 University of South Florida
Science of the Total Environment
Nr. 765 / 2021 / ISSN 0048-9697 / ISSNe 1879-1026
Disponibil online 17 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The application of some coordination compounds in regulation of the content of SOD in Spirulina platensis biomass
Elenciuc Daniela1 , Bulimaga Valentina2 , Efremova Nadejda3 , Zosim Liliana2 , Batyr Ludmila3
1 State University „Dimitrie Cantemir”,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Assurance of biological requirements of sunflower crop in moldova with agroclimatic conditions
Boian Ilie , Elenciuc Daniela , Domenco Rodion
State University „Dimitrie Cantemir”
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microorganisms - sources of biologically active substances
Elenciuc Daniela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of compound Fe(III)-alanine on phycobilin synthesis in spirulina biomass under hypothermia
Rudi Ludmila1 , Miscu Vera1 , Valuţă Ana1 , Chelmenciuc Viorica1 , Elenciuc Daniela2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Studiul productivităţii cianobacteriei Spirulina Platensis şi a capacităţii de acumulare a fierului şi cromului în biomasă la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Fe(III) şi Cr(III)
Elenciuc Daniela1 , Zosim Liliana2 , Batîr Ludmila3
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of some coordination compounds of germanium and copper on glycerol accumulation in biomass of green microalga Dunaliella Salina
Bivol Cezara1 , Zosim Liliana2 , Elenciuc Daniela3 , Batyr Ludmila1 , Djur (Maxacova) Svetlana1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 State University of Moldova,
3 University of the Academy of Sciences of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Copper distribution in different fractions extracted from spirulina biomass biochemical analysis
Batyr Ludmila1 , Zosim Liliana2 , Elenciuc Daniela3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 State University of Moldova,
3 University of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New procedures for obtaining spirulina biomass with high content of iron as an effective component part
Zosim Liliana1 , Batyr Ludmila2 , Elenciuc Daniela3
1 State University of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 University of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi procedee de obţinere a biomasei de spirulină cupru-, fiero- şi cromocomponente
Elenciuc Daniela1 , Batîr Ludmila2 , Zosim Liliana3
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva de utilizare a glicinatului de Cr(III) pentru obţinerea biomasei de spirulină îmbogăţite cu crom – sursă de produse antidiabetice
Bulimaga Valentina1 , Zosim Liliana1 , Elenciuc Daniela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Efectul unor compuşi coordinativi ai Cu(II) asupra conţinutului de glicerol în biomasa microalgei verzi D. salina la varierea unor parametri fizici de cultivare
Bivol Cezara1 , Zosim Liliana2 , Elenciuc Daniela3 , Batîr Ludmila1 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Ţurcan (Olan) Olga2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor compuşi ai Ge(IV) asupra productivităţii şi conţinutului de glicerol la microalga dunaliella salinA CNM-AV-02
Zosim Liliana1 , Bivol Cezara1 , Elenciuc Daniela2 , Batîr Ludmila3 , Djur (Maxacova) Svetlana3 , Ţurcan (Olan) Olga1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New technologies for antimicrobial preparations obtaining
Batyr Ludmila1 , Zosim Liliana2 , Elenciuc Daniela3 , Lozan-Tîrşu Carolina4 , Rudic Valeriu1 , Gulea Aurelian2 , Tsapkov Victor I.2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 State University of Moldova,
3 University of the Academy of Sciences of Moldova,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New technologies of obtaining of antidiabetic preparations based from biomass of cyanobacterium spirulina platensis
Elenciuc Daniela1 , Zosim Liliana2 , Batyr Ludmila3
1 University of the Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de utilizare a compusului bromo- {3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]- propan-1,2-diolo}(1-)cupru ca reglator al conţinutului de cupru în biomasa de spirulină
Batîr Ludmila1 , Zosim Liliana2 , Elenciuc Daniela3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 June, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33