IBN
Închide

61Publicaţii

288Descărcări

33204Vizualizări

Haidarlî Ion17Moscovciuc Ana15Bolotnicova Valentina13Iavorschi Constantin12Brumaru Albina11Sain Dumitru11Varzari Alexandru10Corloteanu Andrei9Crivenco Galina7Alexandru Sofia7Axentii Ecaterina7Ciobanu Serghei6Cula Eugenia6Nalivaico Nicolae6Ghinda Serghei5Perlug (Bodrug) Nina5Pisarenco Serghei4Sandul Alexandru4Cuniţchi Veaceslav4Ţîmbalari Vitalie4David Aliona4Ţâmbalari Gheorghe4Vladei Iurie4Gudumac Valentin3Bacinschi Nicolae3Chiroşca Valentina3Rîvneac Lidia3Şincarenco Irina3Tudos Tamara3Osipov Tatiana3Tolmaciov Mihail3Luchian Zinaida3Vîlc Valentina3Ciobanu Sergiu3Groza Gheorghe3Râvneac Lilia3Deyneko Igor3Cazac Oleg2Kulciţchi Stela2Privalova Elena2Cernîi Anatolie2Sofronie Silviu2Marusceac Irina2Rotaru-Lungu Corina2Cozlovschi Victor2Ţîmbalari Tatiana2Semicev Liubovi2Gore Serafim2Ciobanu Zinaida2Pantea Valeriana2Donica Ana2Talmaciov Mihail2Illig Thomas2Suruceanu Ina2Noi Autori2Rudic Valeriu1Crudu Petru1Chiriac Tatiana1Ababii Ion1Egorov Vladimir1Jurja Larisa1Procopişin Larisa1Eftodii Victor1Simionica Iurie1Ţurcan Svetlana1Rotaru Natalia1Pisarenco Sergiu1Scaleţchi Valentina1Ţîmbalari Gheorghe1Garcuşa-Bojco Iulii1Chirosca Valeria1Brinza Gabriela1Parfeni Viorica1Pojoga Ludmila1Corcodel Rodica1Popa Mariana1Darii Victoria1Burduh Elena1Bugaian Valentina1Roşca Sofia1Fala Ghenadie1Muntean Nionila1Căpătină Viorica1Niguleanu Adriana1Grozav Gheorghe1Maximenco Anna1Malic Alina1Popa Vasile1Corlăteanu Alexandru1Ionaşcu Gabriela1Stanceva Marina1Nepoliuc Liubovi1Cibotaru P.1Ungureanu V.1Gurulea Vlad1Rotaru Gheorghe1Oleinic Vera1Caracaş Anastasia1Ciobanu Aurel1Ivanoglo Alexandru1Ioniţa Nina1Levcenco Petru1Guțu-Grecu Mariana1Tomșa Anastasia1Grallert Harald1Schieck Maximilian1Guzun Anastasia1Curiev Stela1Vasilache Eugenia1Tărăburcă Mihaela1Axentii E.1Goodall Ruth L.1Meredith Sarah K.1Nunn Andrew J.1Onofraș Maria1
Tudor Elena
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 45. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 16
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 1

Economic evaluation of shortened, bedaquiline-containing treatment regimens for rifampicin-resistant tuberculosis (STREAM stage 2): a within-trial analysis of a randomised controlled trial
Noi Autori , Tudor Elena
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
The Lancet Global Health
Nr. 2(11) / 2023 / ISSN 2214-109X
Disponibil online 27 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Evaluation of two short standardised regimens for the treatment of rifampicin-resistant tuberculosis (STREAM stage 2): an open-label, multicentre, randomised, non-inferiority trial
Goodall Ruth L.1 , Meredith Sarah K.1 , Nunn Andrew J.1 , Noi Autori , Tudor Elena2
1 University College London,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
The Lancet
Nr. 400(10366) / 2022 / ISSN 0140-6736
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecția COVID-19 la bolnavii cu tuberculoză din mun. Chișinău
Osipov Tatiana1 , Tudor Elena2 , Stanceva Marina1 , Niguleanu Adriana1 , Onofraș Maria1 , Malic Alina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări și probleme actuale în domeniul profilaxiei, diagnosticului și al tratamentului tuberculozei la copii în Republica Moldova, în cadrul implementării „END TB STRATEGY”
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia1 , Kulciţchi Stela2 , Vîlc Valentina1 , Tudor Elena1 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Axentii Ecaterina1 , Oleinic Vera1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Nr. 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Caracteristicile conținutului de limfocite T în funcție de stresul oxidativ și activitatea antioxidantă la pacienții cu tuberculoză pulmonară și infecția COVID19
Ghinda Serghei1 , Tudor Elena1 , Osipov Tatiana2 , Chiroşca Valentina1 , Pantea Valeriana2 , Brumaru Albina1 , Gudumac Valentin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța epidemiologică și clinică a predictorilor medico-sociali și determinanții în dezvoltarea recidivelor de tuberculoză pulmonară la adulti și managementul asistenței medicale.
Tudor Elena1 , Iavorschi Constantin12 , Brumaru Albina1 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Corloteanu Andrei1 , Kulciţchi Stela12
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibitorii metabolismului energetic – o nouă grupă de preparate antituberculoase.
Bacinschi Nicolae1 , Tudor Elena2 , Tărăburcă Mihaela1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea preparatelor antituberculoase cu medicamentele utilizate în COVID-19.
Bacinschi Nicolae1 , Alexandru Sofia2 , Donica Ana2 , Tudor Elena2 , Caracaş Anastasia1 , Vasilache Eugenia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministrul Chiril Draganiuc – epoca de aur a sistemului de sănătate
Tudor Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(89) / 2021 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități a reactivității imunologice și a producției de oxid nitric și a metaboliților oxidului nitric la pacienții cu tuberculoză pulmonară în asociere cu infecția COVID-19.
Ghinda Serghei1 , Tudor Elena1 , Osipov Tatiana2 , Chiroşca Valentina1 , Pantea Valeriana2 , Ciobanu Zinaida1 , Crivenco Galina1 , Gudumac Valentin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura letalității prin recidiva tuberculozei pulmonare.
Haidarlî Ion , Tudor Elena , Alexandru Sofia , Râvneac Lilia , Bolotnicova Valentina , Cula Eugenia , Guțu-Grecu Mariana , Marusceac Irina
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nume înscris pe frontispiciul Institutului de Ftiziopneumologie – CHIRIL DRAGANIUC
Tudor Elena
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ассоциированные вирусные инфекции и общесоматическая патология у больных с рецидивами туберкулеза легких: клинико-эпидемиологические аспекты
Тудор Елена1 , Яворский Константин12 , Брумару Альбина1 , Болотникова Валентина1 , Московчук А.1 , Кривенко Галина1 , Корлотяну А.1 , Аксентий Е.И. 1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коморбидность как вызов в диагностике и лечении туберкулеза.
Тудор Елена1 , Яворский Константин12 , Болотникова Валентина1 , Брумару Альбина1 , Московчук А.1 , Кривенко Галина1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные особенности эпидемиологии бронхиальной астмы взрослого населения Республики Молдова
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Шинкаренко И.2 , Болотникова Валентина1 , Круду П.3 , Томша А.3 , Курьев С.3 , Наливайко Н.21 , Скалецкая В.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 Национальное Агентство Общественного Здоровья
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Interconexiunea tuberculozei și a bolilor pulmonare nespecifice: actualitatea problemei (sumarul literaturii)
Tudor Elena , Moscovciuc Ana , Simionica Iurie , Ciobanu Zinaida , Pisarenco Sergiu , Haidarlî Ion , Iavorschi Constantin , Sain Dumitru , Rîvneac Lidia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul reactivității imunologice și exprimarea intoxicației endogene la pacienți cu recidivă a tuberculozei pulmonare.
Tudor Elena1 , Chirosca Valeria1 , Privalova Elena1 , Ghinda Serghei1 , Gudumac Valentin2 , Brumaru Albina1 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Sain Dumitru1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuberculoza și alte afecțiuni ale plămânilor la vârstnici și la bătrâni: datele publicațiilor științifice și ale observațiilor personale
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia1 , Tudor Elena1 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Moscovciuc Ana1 , Corloteanu Andrei1 , Cula Eugenia1 , Şincarenco Irina2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(86) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пожилой больной хронической о обструктивной болезнью легких: особенности и возможности современной реабилитации и вторичной профилактики
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Болотникова Валентина1 , Шинкаренко И.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецидивы туберкулеза легких у лиц пожилого и старческого возраста в Республике Молдова
Тудор Елена , Брумару Альбина , Московчук А. , Корлотяну А. , Болотникова Валентина
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 61