IBN
Închide

44Publicaţii

197Descărcări

24165Vizualizări

Haidarlî Ion15Moscovciuc Ana10Iavorschi Constantin9Varzari Alexandru9Sain Dumitru9Bolotnicova Valentina7Brumaru Albina6Alexandru Sofia6Corloteanu Andrei6Axentii Ecaterina6Nalivaico Nicolae5Crivenco Galina4Ghinda Serghei4Sandul Alexandru4Cuniţchi Veaceslav4Ţîmbalari Vitalie4David Aliona4Ţâmbalari Gheorghe4Perlug (Bodrug) Nina4Vladei Iurie4Rîvneac Lidia3Ciobanu Serghei3Cula Eugenia3Tolmaciov Mihail3Luchian Zinaida3Ciobanu Sergiu3Groza Gheorghe3Gudumac Valentin2Cazac Oleg2Bacinschi Nicolae2Chiroşca Valentina2Privalova Elena2Cernîi Anatolie2Pisarenco Serghei2Sofronie Silviu2Marusceac Irina2Rotaru-Lungu Corina2Ţîmbalari Tatiana2Semicev Liubovi2Vîlc Valentina2Gore Serafim2Ciobanu Zinaida2Donica Ana2Deyneko Igor V.2Illig Thomas2Suruceanu Ina2Rudic Valeriu1Chiriac Tatiana1Ababii Ion1Egorov Vladimir1Jurja Larisa1Procopişin Larisa1Eftodii Victor1Simionica Iurie1Şincarenco Irina1Tudos Tamara1Rotaru Natalia1Osipov Tatiana1Pisarenco Sergiu1Ţîmbalari Gheorghe1Garcuşa-Bojco Iulii1Cozlovschi Victor1Chirosca Valeria1Brinza Gabriela1Parfeni Viorica1Pojoga Ludmila1Popa Mariana1Darii Victoria1Burduh Elena1Bugaian Valentina1Roşca Sofia1Fala Ghenadie1Muntean Nionila1Căpătină Viorica1Grozav Gheorghe1Pantea Valeriana1Corlăteanu Alexandru1Ionaşcu Gabriela1Nepoliuc Liubovi1Cibotaru P.1Ungureanu V.1Gurulea Vlad1Rotaru Gheorghe1Talmaciov Mihail1Râvneac Lilia1Caracaş Anastasia1Ciobanu Aurel1Ioniţa Nina1Guțu-Grecu Mariana1Grallert Harald1Schieck Maximilian1Guzun Anastasia1Vasilache Eugenia1
Tudor Elena
Cuvinte-cheie (163): tuberculoza (10), туберкулез (7), tuberculosis (7)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 39. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Interacțiunea preparatelor antituberculoase cu medicamentele utilizate în COVID-19.
Bacinschi Nicolae1, Alexandru Sofia2, Donica Ana2, Tudor Elena2, Caracaş Anastasia1, Vasilache Eugenia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități a reactivității imunologice și a producției de oxid nitric și a metaboliților oxidului nitric la pacienții cu tuberculoză pulmonară în asociere cu infecția COVID-19.
Ghinda Serghei1, Tudor Elena1, Osipov Tatiana2, Chiroşca Valentina1, Pantea Valeriana2, Ciobanu Zinaida1, Crivenco Galina1, Gudumac Valentin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura letalității prin recidiva tuberculozei pulmonare.
Haidarlî Ion, Tudor Elena, Alexandru Sofia, Râvneac Lilia, Bolotnicova Valentina, Cula Eugenia, Guțu-Grecu Mariana, Marusceac Irina
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nume înscris pe frontispiciul Institutului de Ftiziopneumologie – CHIRIL DRAGANIUC
Tudor Elena
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коморбидность как вызов в диагностике и лечении туберкулеза.
Тудор Елена1, Яворский Константин12, Болотникова Валентина1, Брумару Альбина1, Moscovciuc Ana1, Кривенко Галина1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Interconexiunea tuberculozei și a bolilor pulmonare nespecifice: actualitatea problemei (sumarul literaturii)
Tudor Elena, Moscovciuc Ana, Simionica Iurie, Ciobanu Zinaida, Pisarenco Sergiu, Haidarlî Ion, Iavorschi Constantin, Sain Dumitru, Rîvneac Lidia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul reactivității imunologice și exprimarea intoxicației endogene la pacienți cu recidivă a tuberculozei pulmonare.
Tudor Elena1, Chirosca Valeria1, Privalova Elena1, Ghinda Serghei1, Gudumac Valentin2, Brumaru Albina1, Bolotnicova Valentina1, Moscovciuc Ana1, Sain Dumitru1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuberculoza și alte afecțiuni ale plămânilor la vârstnici și la bătrâni: datele publicațiilor științifice și ale observațiilor personale
Iavorschi Constantin12, Alexandru Sofia1, Tudor Elena1, Bolotnicova Valentina1, Brumaru Albina1, Moscovciuc Ana1, Corloteanu Andrei1, Cula Eugenia1, Şincarenco Irina2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(86) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Analiza asocierii polimorfismelor TLR2 (-196 până la -174 ins / del) și TLR9 (1174 C / T) cu tuberculoza pulmonară în populația Moldovei
Varzari Alexandru, Suruceanu Ina, Axentii Ecaterina, Corloteanu Andrei, Vladei Iurie, Tudor Elena
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bedaquilina în tratamentul tuberculozei rezistente
Donica Ana1, Vîlc Valentina1, Tudor Elena1, David Aliona1, Crivenco Galina1, Nepoliuc Liubovi1, Bacinschi Nicolae2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica mortalității prin tuberculoză în diferite perioade de timp.
Haidarlî Ion, Alexandru Sofia, Sain Dumitru, Tudor Elena, Vîlc Valentina, Eftodii Victor, Ciobanu Serghei, Guzun Anastasia
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetic variation in TLR pathway and the risk of pulmonary tuberculosis in a Moldavian population
Varzari Alexander12, Deyneko Igor V.3, Vladei Iuri1, Grallert Harald4, Schieck Maximilian2, Tudor Elena1, Illig Thomas2
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 Hannover Medical School,
3 Институт Физиологии Растений им „К.А.Тимирязева“ РАН,
4 Helmholtz Center Munich German Research Center for Environmental Health
Infection, Genetics and Evolution
Nr. 68 / 2019 / ISSN - / ISSNe 1567-1348
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanțe științifice în domeniul ftiziopneumologiei
Iavorschi Constantin, Tudor Elena
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Age-Specific Association of CCL5 Gene Polymorphism with Pulmonary Tuberculosis: A Case-Control Study
Varzari Alexander12, Tudor Elena1, Perlug (Bodrug) Nina1, Korlotyanu Andrei A.1, Аksentiy Ecaterina V.1, Deyneko Igor V.3
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 Hannover Medical School,
3 Technical University of Braunschweig
Genetic Testing and Molecular Biomarkers
Nr. 5(22) / 2018 / ISSN 1945-0265
Disponibil online 19 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Association of gene TRL2 polymorphism with pulmonary tuberculosis in the population of Moldova
Varzari Alexander12, Tudor Elena1, Suruchanu Ina1, Vladei Iuri1, Korlotyanu Andrei A.1, Аksentiy Ecaterina V.1, Illig Thomas2
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 Hannover Medical School
Tuberculosis and Lung Diseases
Nr. 6(96) / 2018 / ISSN 2075-1230
Disponibil online 5 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiology of tuberculosis and consolidation of efforts on different levels of healthcare in order to control this disease in the Republic of Moldova
Yavorskiy Konstantin12, Alexandru Sofia1, Bolotnicova Valentina1, Tudor Elena1, Brumaru Albina1, Moskovchuk Ana F.1, Nalivayko N.N.12, Korlotyanu Andrei A.1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Tuberculosis and Lung Diseases
Nr. 6(96) / 2018 / ISSN 2075-1230
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Chiril Draganiuc – viața și activitatea
Tudor Elena
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 6 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura letalităţii tuberculozei post-abandon în perioada 2007-2011.
Ciobanu Serghei, Haidarlî Ion, Sain Dumitru, Pisarenco Serghei, Rîvneac Lidia, Tudor Elena, Crivenco Galina, Tudos Tamara, Cula Eugenia, Marusceac Irina, Semicev Liubovi, Cazac Oleg
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuberculoza la contacții intradomiciliari.
Tudor Elena, Perlug (Bodrug) Nina, Varzari Alexandru, Corloteanu Andrei, Axentii Ecaterina, Vladei Iurie
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аналитическая оценка заболеваемости туберкулезом и другими болезнями органов дыхания и реализация стратегии PAL в Республике Молдова.
Яворский Константин1, Болотникова Валентина1, Moscovciuc Ana1, Тудор Елена1, Чобану Аурел1, Брумару Альбина1, Ионица Нина2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Spitalul Clinic Raional Nisporeni
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44