IBN
Închide
Trifan Valentina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 1

Facial asymmetry versus dentomaxillary abnormalities. Clinical case
Modval Vasile , Scurtu Maria , Trifan Valentina , Avornic-Ciumeico Lucia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Particularităţi in tratamentul incluziei de canin superior
Mihailovici Gheorghe , Trifan Valentina , Mihailovici Corina , Mihailovici Pavel , Buzatu Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(60) / 2021 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Aliajele nichel-titan în ortodonție. Actualități, varietăți, utilizare
Avornic-Ciumeico Lucia , Trifan Valentina , Calfa Sabina , Cazacu Igor , Ciumeico Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre planul ocluzal superior, anterior și inferior cu disfuncţiile ATM
Cazacu Igor , Tighineanu Marcela , Zumbreanu Irina , Trifan Valentina , Fala Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(54) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dizarmonia dento-alveolară cu înghesuire
Calfa Sabina , Trifan Valentina , Crăciun Daniela , Untilă Cătălina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de analiză în planificarea extracției dentare, cu scop ortodontic
Sprinceană Maria , Voinotinschi Zinaida , Trifan Valentina , Cazacu Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul ortodonţiei naţionale reflectat prin activitatea ştiinţifică
Trifan Valentina , Avornic-Ciumeico Lucia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(56) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective de conduită ortodontică în erupția dentară tardivă
Bujor Valeria , Onoi Irina , Trifan Valentina , Avornic-Ciumeico Lucia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective de conduită ortodontică in erupţia dentară tardivă
Bujor Valeria , Onoi Irina , Trifan Valentina , Avornic-Ciumeico Lucia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(56) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-111. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinice ale tratamentului ortodontic invizibil cu tehnica linguală
Cazacu Igor , Zumbreanu Irina , Fala Valeriu , Avornic-Ciumeico Lucia , Trifan Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(54) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul impactului medicosocial la copii cu anomalii dento-maxilare asupra caliţăţii vieţii: studiu prospectiv, descriptiv
Trifan Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(54) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Planificarea chirurgicală virtuală în tratamentul anomaliilor dento-maxilare. Reviu literar
Strîşca Stanislav12 , Sîrbu Dumitru21 , Topalo Valentin2 , Trifan Valentina2
1 Clinica Stomatologică SRL „Omnident”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(53) / 2019 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul impactului medico-social la copii cu anomalii dento-maxilare asupra calităţii vieţii
Trifan Valentina , Spinei Larisa , Stepco Elena , Solomon Oleg , Trifan Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(21) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Impactul disfuncţiilor la copii cu anomalii dento– maxilare asupra sănătăţii orale
Trifan Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 2-3(47-48) / 2018 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Diagnosticul și evolutia tratamentului ortodontic al incluziei de canin
Lupan Ion , Solomon Oleg , Trifan Valentina , Solomon Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(38-39) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 21 July, 2016. Descarcări-58. Vizualizări-1067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Morbiditatea prin anomaliile dento-maxilare în Republica Moldova
Trifan Valentina , Lupan Ion , Calfa Sabina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(34) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-122. Vizualizări-1790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of orthodontic treatment for children with Angle class III malocclusion by determining the influence of blink-reflex indices
Trifan Valentina , Lacusta Victor , Lupan Ion , Trifan Daniela , Bordeniuc Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 5(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 29 December, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul algic in corela ţie cu susceptibilitatea psihologică şi fiziologică la pacienţii cu malocluzie de clasa III -a angle
Trifan Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 2(35) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 15 September, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea funcțională a sistemului somatosenzorial trigeminal la copii cu malocluzie clasa III-a Angle sub influența tratamentului ortodontic
Trifan Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul ortodontic precoce la copii cu malocluzie de clasa III-a angle, forma dento-alveolară prin intermediul terapiei funcţionale
Trifan Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(36) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 15 December, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27