IBN
Închide

29Publicaţii

68Descărcări

12572Vizualizări

Cîrlig Tatiana
Cuvinte-cheie (68): Habitat (5), habitat (5), Ecology (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2022 - 2

Starea și perspectiva conservării batracofaunei ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel
Cîrlig Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Копытные животные кишиневского зоопарка: экология, особенности содержания и размножения
Барабаш Александр , Cîrlig Tatiana
Тираспольский государственный университет
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspectele privind diversitatea, ecologia și vulnerabilitatea faunei vertebrate din Rezervația Naturală „Codrii”
Jantimir Viorica , Cîrlig Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind herpetofauna urbana (or. Chisinau)
Cîrlig Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of mammal fauna from the area Cricova-Goian of Ichel river basin, Republic of Moldova
Larion Alina1 , Cîrlig Tatiana2 , Nistreanu Victoria1 , Caldari Vladislav1 , Dibolscaia Natalia1 , Burlacu Victoria1
1 Institute of Zoology,
2 Tiraspol State University
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul variatiilor cromatice ale tegumentului broaștei roșie de padure (Rana dalmatina Bonaparte,1840) în cadrul populațiilor locale
Cîrlig Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Contribuţii la studiul diversităţii vertebratelor ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel (sectorul Cricova-Goian
Cîrlig Tatiana1 , Larion Alina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul diversității, ecologiei, stării și gradului de protecție a teriofaunei din cursul inferior al râului Ichel
Cîrlig Tatiana , Ciobanu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul diversității, stării și gradului de vulnerabilitate a faunei vertebrate din parcul „La Izvor”, Bariera Sculeni, mun. Chișinău
Cîrlig Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul ecologic al ornitofaunei vernale din parcul „La Izvor”, Bariera Sculeni, Chișinău
Cîrlig Tatiana1 , Cîrlig Natalia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Polimorfismul Rana (Pelophylax) kl. Esculentus (Amphibia, Ecaudata) în cadrul populaţiilor locale
Cîrlig Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaționale în cadrul orelor din treapta liceală și universitară
Coşcodan Diana , Cîrlig Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Fauna de mamifere mici (Rodentia, Insectivora) din cursul mijlociu si inferior al râului Nistru și rolul lor în menținerea focarelor de Leptospiroză
Burlacu Victoria1 , Caterinciuc Natalia1 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Gheorghiţa Ştefan1 , Cîrlig Tatiana3 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1 , Postolachi Vladislav2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 10 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polimorfismul Rana kl. Esculentus (Amphibia, Ecaudata) ale populaţiilor din teritoriile urbanizate
Cîrlig Tatiana , Ilcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Importance of small mammals (rodentia, insectivora) as reservoirs of patogen agents of zooanthroponosis in the Republic of Moldova
Caterinciuc Natalia1 , Gheorghiţa Stela2 , Burlacu Victoria1 , Guţu Arcadie1 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1 , Nistreanu Victoria3 , Larion Alina3 , Cîrlig Tatiana4
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aprecierea calităţii apei râului Ichel în baza analizei chimice şi bioindicaţiei
Cîrlig Tatiana , Nedbaliuc Boris , Codreanu Sergiu , Cîrlig Veaceslav
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul avifaunei ariei naturale Făureşti – Goian
Cîrlig Veaceslav , Cîrlig Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul stării faunei vertebratelor ariei naturale Cricova-Goian
Cîrlig Tatiana , Cîrlig Veaceslav
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia şi rolul bioindicator al algoflorei râului Ichel din preajma municipiului Chişinău
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Cîrlig Veaceslav , Cîrlig Tatiana , Nedbaliuc Rodica , Pelin Ana , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Contribuţii la studiul avifaunei din cursul inferior al râului Ichel
Cîrlig Veaceslav , Cîrlig Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29