IBN
Închide
Zbanţ Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole cat. C - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 1

Rolul de coach al profesorului în acomodarea alterității în procesul achiziției lingvistice
Soltan Angela , Zbanţ Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

L’apport du textuel et de l’intertextuel dans la production du sens en traduction littéraire
Zbanţ Ludmila , Roşcovan Nina
Université d’Etat de Moldavie
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 8 / 2021 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Понятие «любовь» в русской, румынской и французской языковой картине мира
Збанц Людмила
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux approches de la philosophie du langage dans les livres: «La philosophie du langage», auteurs Sylvain Auroux, Jacques Deschamps, Djamel Koulougli et «Elemente de filozofia limbii», auteur Ioan Oprea
Zbanţ Ludmila
Université d’Etat de Moldavie
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 7 / 2020 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O retrospectivă asupra noțiunilor „opacitate” și „transparență” în traducere
Zbanţ Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Abordarea traducerii literare prin prisma tabloului lingval al lumii
Zbanţ Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le dialogue des langues-cultures dans la litterature francophone et les contextes de sa traduction
Zbanţ Ludmila
Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les noms des banques: créativité et/ou pragmatisme
Zbanţ Ludmila
Université d’Etat de Moldavie
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 6 / 2019 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de traducere a modelarii fizionomiei sociale si politice în romanul anti-utopie “Soumission” de Michel Houellebecq
Zbanţ Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Le jeu de langues et de mots dans l’espace linguistique de la ville
Zbanţ Ludmila
Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(120) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Emilian Galaicu-Păun – poet, writer, essayist, and romanian language translator
Zbanţ Ludmila
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 12 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Optique socioculturelle d’une terminologie multilingue (français — roumain) formée à partir des doublets étymologiques
Zbanţ Ludmila
Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Raporturi semantico-pragmatice în traducerea literară din limba franceză în română
Zbanţ Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

L’enseignement de la terminologie spécialisée (tourisme) dans la formation des traducteurs
Zbanţ Ludmila
Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(80) / 2014 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 23 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Analiza categoriei intensităţii prin prisma categoriilor funcţional-semantice de bază ale discursului
Zbanţ Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul stagiilor de traducere la formarea traducătorilor şi interpreţilor de conferinţă
Zbanţ Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le modele fractal applique a la traduction specialisee
Zbanţ Ludmila , Gheorghiţă Elena
Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Ruben Budagov despre natura socială a limbii
Zbanţ Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Funcţionarea intensemelor derivative în presă
Zbanţ Ludmila , Axenti Efrosinia
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Le rôle de la méthode contrastive dans la formation scientifique à l’université: la catégorie de l’aspect dans les langues apparentées
Melenciuc Dumitru , Zbanţ Ludmila
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(30) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25