IBN
Închide
Păcuraru Vera Simion
Cuvinte-cheie (22): semantic beaconing (1), lexicographical hypertext (1), dictionary in electronic version (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 1

Consideraţii privind lexicografia informatizată: de la tradiţii la inovaţii şi perspective
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Inovaţiile lexico-semantice: probleme de identificare din perspectivă lexicografică
Păcuraru Vera12
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polisemia şi dezambiguizarea unor unităţi recente ale vocabularului românesc din perspectiva dinamicii semantice actuale. Considerări şi reconsiderări în contextul informati zării lexicografiei
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Vasile BAHNARU – arheolog şi custode al limbii române
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Cu privire la inovaţiile lexicale şi dezambiguizarea lor semantică prin expansiune contextuală (abordare epistemologico-lexicografică)
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 10 October, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Omagieri. Gheorghe Popa – un spirit academic viguros şi prolific
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Marginalia la Dicţionar francez -român, român-francez
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii metalexicografice la apariţia unei lucrări lexicografice inedite: dicţionar universal ilustrat al limbii române (în 12 vol.)
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

Consideraţii privind dezambiguzarea semnelor lexicale polisemantice prin prisma interacţiunii semanticii cu pragmatic
Păcuraru Vera
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 July, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lilia RĂCIULA, Variabilitatea diafazică în cadrul unor serii stilistico-istorice, Chişinău: Editura „Bons Offices” SRL, 2010. 190 p.
Păcuraru Vera
Universitatea de Stat din Moldova
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 9 April, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semasiologia între tradiţie şi inovaţie
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul lexicografic al semnelor lexicale polisemantice din dublă nperspectivă cognitiv-referenţială ca modalitate a dezambiguizării lor semantice
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vers une typologie de la qualification comme subjectivité dans le langage. Eude epistemologique
Josan Elena, Păcuraru Vera
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(40) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

La construction de sens et la désambiguïsation sémantique du signe lexical
Păcuraru Vera
State University of Moldova
Francopolyphonie
Nr. 2(2) / 2007 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La contextualisation comme operation lexicographique interpretative de desambiguisation semantique des signes lexicaux
Păcuraru Vera
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un cas particulier d’articulation referentielle du sens – La „Reference Divisee” – Et la desambiguïsation semantique du signe lexical
Păcuraru Vera
Institutul de Filologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Consideraţii privind suportul morfosintactic al lexicalizării
Păcuraru Vera
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17