IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 29.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24

2022 - 5

Artiști anonimi în lumina ecranului
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul naţional de studii culturale:dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția filmului documentar, dedicat interpreților de muzică populară
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Melosul popular în formule cinematografice
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 15 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Periodizarea evoluției filmului documentar moldovenesc:etape și personalități
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Cinematografia națională: istorie și destine
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-156-6..
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe eseistice în creația cineastului Vlad Druc
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Docudrama unui destin: Bogdan Petriceicu Hașdeu
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul Ion Creangă în imagini audiovizuale
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul Ion Creangă în imagini audiovizuale
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale, dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția a III-a. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmul istorico–biografic: destine și personalități
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmul istorico-biografic: destine și personalități
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea artiștilor plastici în filmul moldovenesc de nonficțiune
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motive etnologice și filmul de non-ficțiune
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ornamentul tradițional în formule cinematografice
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universul cărții în expresie cinematografică
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea filmelor documentare în calitate de suport metodic în instituțiile de învățământ
Bilaș Stela , Olărescu Dumitru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Arta plastică și arta cinematografică: interferența limbajelor
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmul documentar din perspectiva valorificării și salvgardării patrimoniului cultural-artistic
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea sărbătorilor de iarnă în filmul naţional de nonficţiune
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primele filme autohtone dedicate unor personalități remarcabile
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primele filme autohtone, dedicate unor personalități remarcabile
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57