IBN
Închide
Olărescu Dumitru
Cuvinte-cheie (78): film de artă (8), limbaj cinematografic (7), film despre artă (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 5

Anatol Codru. Interferenţa limbajelor: poetic şi cinematografic
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a . 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmul istorico-biografic al lui Anatol Codru: noi valenţe estetice
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iluminatul artistic — importantă modalitate de expresie a artei cinematografice
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea Fântânii din perspectiva sacrului și cotidianului în formule cinematografice
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţa limbajelor – poetic şi cinematografic –în creaţia lui Anatol Codru
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Condiţiile estetice ale valorificării artelor prin film
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un „bumerang estetic” sau valorificarea artelor prin film
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitate şi diversitate culturală prin formule filmice
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Anatol Codru. Realitatea la modul poetic
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de film dedicat artelor din perspectiva teoriei şi criticii artei cinematografice
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repercusiunile impactului a două limbaje: plastic (sculptural) și cinematografic
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Arta cinematografică din Republica Moldova. Un post scriptum din partea autorilor
Plamadeala Ana-Maria, Olărescu Dumitru, Tipa Violeta
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmul documentar de artă: abordări socio-ideologice
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul unor modalităţi de expresie cinematografică în filmul despre artă: unghiulaţia, cadrajul, iluminatul
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Efectele estetice ale mişcării în filmul de artă
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 31 January, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Filmul de artă şi intertextualitatea din perspectiva principiilor de montaj (consideraţii generale)
Olărescu Dumitru
Arta
Nr. 2(AAV)(0) / 2013 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 4 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmul de artă: repere conceptuale
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmul „Guernica“: valenţe social-artistice (studiu de caz)
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Filmul de artă din perspectiva condiţiilor esteticii
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmul de artă din perspectiva scenarizării şi dramatizării realităţii
Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AAV) / 2012 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25