IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Strategies for developing an effective writing style
Matei Tamara
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Speech act production – challenges to communication in a second language
Matei Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9904-8-6.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
World englishes: challenges in teaching EFL
Matei Tamara
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Making the shift: moving from a teacher centred classroom to a student centred classroom
Matei Tamara
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivation as an important factor in effective foreign language teaching
Matei Tamara
State University of Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Developing Your Own Writing Style
Matei Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi lexico-gramaticale de intensificare a enunţului în limba engleză
Matei Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

The challenge of prescriptivism in teaching english as a foreign language
Matei Tamara
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-32. Vizualizări-1889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Enhancing Fluency through Communicative Activities
Matei Tamara , Pricepa Ludmila
State University of Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 1-a. 2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-101-76-9.
Disponibil online 19 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Incorporating world englishes in teaching english as an international language
Matei Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Translation of english socio-educational collocations into Romanian
Matei Tamara , Erimia Maria
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(30) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Using english in advertising: sociolinguistic considerations
Niţă-Cocieru Mariana , Matei Tamara
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(20) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12