IBN
Închide
Marian Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Chipuri feminine în sculptura moldovenească
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcţii anatomice în realizarea nudului sculptural moldovenesc. Abordări în albia realismului
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcţii anatomice în realizarea nudului sculptural moldovenesc. Abordări în albia realismului
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcţii anatomice la realizarea portretului sculptural în creaţia lui Lazăr Dubinovschi
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul curentelor artistice europene asupra dezvoltării genului portretului sculptural în Basarabia interbelică
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de modelare şi procedee plastice în realizarea portretelor sculpturale moldoveneşti
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Criticul de artă Matus Livşiţ despre creaţia sculptorului Lazăr Dubinovschi. La aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Matus Livşiţ
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul curentelor artistice europene asupra dezvoltării genului portretului sculptural în basarabia interbelică
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marile personalităţi în creaţia sculptorului iurie canaşin
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portretele, măștile, șarjele și bagatelele lui Glebus Sainciuc. Abordări la interferența genurilor artei
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinterpretarea subiectelor sacre şi alte teme în creaţia sculptorului Valeriu Bâtca
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinterpretarea subiectelor sacre şi alte teme în creatia sculptorului Valeriu Bâtca
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relieful sculptural şi plăcile decorative în creaţia Brunhildei Epelbaum-Marcenko
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sculptorii Valentin Vârtosu şi Grigore Sultan în atelierul lui Lazăr Dubinovschi. Deprinderi în domeniul portretului sculptural
Brigalda Eleonora1 , Marian Ana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţii compoziţionale ale „Povestirilor în piatră” de sculptorul Valeriu Bâtca
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Artele decorative naţionale într-o lucrare fundamentală
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni psihologice în creaţia sculptorului Ioan Grecu
Brigalda Eleonora , Marian Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genul animalier în creaţia sculptorilor Naum Epelbaum şi Nicolae Gabzulin
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genul animalier in creaţia sculptorilor Naum Epelbaum şi Nicolae Gabzulin
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genul portret, nud şi animalier în viziunea sculptorului Constantin C. Constantinov
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45