IBN
Închide
Cosovan Olga Mihail
Cuvinte-cheie (91): competence (5), curriculum (3), strategy (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 39. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Oceanul limbii: variante de proiecte interdisciplinare pe aria curriculară limbă şi comunicare
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cultura scrisului
Cosovan Olga12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţionarea problemelor complexe: strategie şi competenţă
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dezvoltarea competenţelor în instruirea adulţilor. Componenta Cunoştinţe
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discuţia de grup ca probă de evaluare orală
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea critică, o competență a viitorului
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Gîndirea critică şi competenţa de procesare a informaţiei
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba de instruire. Relevanţa integrării informaţiei ştiinţifice
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(99-100) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Conţinuturile curriculare între lexicologie şi lexicul activ
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oferte şi opţiuni pe aria Limbă şi comunicare
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opțiunea de a învăța limba română. Pe tot parcursul vieții
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(92) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare a competentei lingvistice/pragmatice prin abordarea didactica a textelor functionale
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Atestarea cadrelor didactice: noi provocări
Cosovan Olga1, Muşenco Angela2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Direcţia Raională Învăţămînt, Tineret şi Sport. Soroca
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de comunicare: aspecte de formare profesională
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele şi practica raţională şi funcţională a limbii
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(86) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa ştiinţifico-practică naţională Valenţele formative ale studiului integrat al limbii şi literaturii
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Limba româna pe stick şi ecran
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Nebuloasa Proiectul: ce şi cum evaluăm?
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Competenţa lexicală, o necunoscută
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(65) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate. Ghid pentru educatori
Sclifos Lia, Goraş-Postică Viorica, Cosovan Olga, Cartaleanu Tatiana, Bezniţchi Lidia, Copăceanu Roman
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(63) / 2010 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-250. Vizualizări-3638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40