IBN
Închide
Chirdeachin Alexei
Cuvinte-cheie (38): language teaching (3), phonology (3), phonetics (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Natura fonetică şi statutul fonologic al unităţilor monofonematice consonantice compuse în limbile română şi engleză: aspectul lingvistic şi cel glotodidactic (microstudiu de sinteză)
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor
Universitatea de Stat din Comrat
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de predare-învăţare a structurilor fonetice complexe în contextul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor
Universitatea de Stat din Comrat
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea predării–învăţării de pronunţie a limbilor străine în curriculumul şcolar în contextul formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare orală (ciclul gimnazial)
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor2, Sulac Sofia2, Usatâi Larisa3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea predării–învăţării de pronunţie a limbilor străine în curriculumul şcolar în contextul formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare orală (ciclul primar)
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor2, Sulac Sofia2, Usatâi Larisa3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Particularităţi de evaluare în contextul formării şi dezvolării competenţelor comunicative în cadrul didacticii limbilor
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor, Babără Eugenia, Sulac Sofia
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de organizare a materialului de limbă sub aspect de formare a competenţelor comunicative în cadrul predării limbilor străine
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor2, Sulac Sofia2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, culturăConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspects généraux et fonctionnels des structures phonétiques composées dans la langue française
Chirdeachin Alexei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 January, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemes de l’enseignement des structures phonetiques composees du français: particularites linguistiques et didactiques
Chirdeachin Alexei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Particularităţi de predare-învăţare a pronunţiei engleze în contextul formării şi dezvoltării competenţelor communicative
Chirdeachin Alexei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica unităţilor monofonematice consonantice compuse: aspectele sincronic şi diachronic (în baza materialului limbilor română şi engleză)
Babără Nicanor1, Chirdeachin Alexei2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale de formare a competenţelor comunicative orale în contextul studierii limbilor străine
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor, Sulac Sofia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Consideraţiuni cu privire la aspectul foneticofonologic al procesului de traducere orală (în baza materialului unităţilor monofonematice consonantice compuse din limba engleză)
Chirdeachin Alexei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(30) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Unele particularități generale și funcționale ale unităților monofonematice compuse în contextul lingvistic și în cel glotodidactic (în baza materialului limbilor engleză și germană)
Chirdeachin Alexei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(27) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 18 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Некоторые особенности профессиональной подготовки и повышения квалификации преподавателей иностранных языков в контексте современных требований
Chirdeachin Alexei
Международный Независимый Университет Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Einige akustische und graphische besonderheiten der komplexen monophonematischen strukturen als phonetische und phonologische operationseinheiten im deutschen
Chirdeachin Alexei
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einige quantitative besonderheiten der komplexen monophonematischen einheiten im deutschen
Chirdeachin Alexei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi cantitative ale unităţilor fonematice în contextul sistemului fonologic germanic
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul acustic al unităţii consonantice compuse prepalatale sonore în limba engleză (prin prisma materialului celei române)
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi articulatorii ale unităţilor monofonematice consonantice compuse în limba engleză (aspectele sincronic şi diacronic)
Chirdeachin Alexei
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Quantitative eigenarten der komplexen monophonematischen einheiten im deutschen: linguistische und didaktische aspekte
Chirdeachin Alexei
Academy of Economic Studies of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30