IBN
Închide
Cenuşă Felicia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Destinul frânt al migrantului basarabean în proza actuală
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrantul din Est: exerciții de supraviețuire
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Avatarurile tranziției în literatura română din Basarabia postsovietică
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul migrației în literatura română din Basarabia
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poarta către adevărul despre noi sau proiecții identitare în Cartea nomazilor din B. de Val Butnaru
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFAȚĂ
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model de echilibru și demnitate. Doctorul habilitat în filologie Ion CIOCANU la 80 de ani
Cenuşă Felicia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Bruioane antiutopice în proza actuală din Republica Moldova
Cenuşă Felicia12
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură
Vol. 1. 2014. 100. ISBN 978-9975-50-111-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suntem mai mult cu Europa… (Referinţe la cartea Ion Ghica. Amintirea ca existenţă de Mihai Cimpoi)
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(271) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Diseminări distopice în proza din Basarabia
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în predarea limbii române pentru străini
Cenuşă Felicia1 , Tudor Cristina2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Corpul Pacii din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Verosimilitate şi realitate în proza lui Nicolae Popa
Cenuşă Felicia
Metaliteratură
Nr. 3-4(18) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Un profesionist al prozei: Nicolae Vieru
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie al AŞM
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Tehnica romanului Cubul de zahăr de Nicolae Popa
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 7 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Tehnica romanului Martorul de Vasile Gârneţ
Cenuşă Felicia
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 4

Bucovina: destine literare
Cenuşă Felicia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva cititorului în proza contemporană
Cenuşă Felicia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 4 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica şi ontologie în romanul Vămile de Serafim Saka
Cenuşă Felicia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici narative în Povestea cu cocoşul roşu de V. Vasilache
Cenuşă Felicia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20