IBN
Închide
Caraman Vlad Ştefan
Cuvinte-cheie (62): răstimp (2), Bildungsroman (2), dragoste (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Elemente de Bildungsroman în „Hronicul şi cântecul vârstelor” de Lucian Blaga (adolescenţa)
Caraman Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de bildungsroman în proza scurtă a lui Ionel Teodoreanu
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Elemente de bildungsroman în hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga (copilăria)
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de Bildungsroman la Mircea Eliade (Romanul adolescentului miop)
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 10-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Etapele devenirii eroului în romanul adolescentului miop de Mircea Eliade
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Deschideri către valori. Academicianul Haralambie CORBU la 85 de ani
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meandrele devenirii Anei în „Moara cu noroc”de Ioan Slavici
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura cronotopică a bildungsromanului Fraţii Jderi (Ucenicia lui Ionuţ)
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cronotopul hanului în „Moara cu noroc” (II)
Gavrilov Anatolie, Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronotopul hanului la Ioan Slavici şi Mihail Sadoveanu (Analiză comparată)
Gavrilov Anatolie, Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Vasile Cârlova: „Cinci flori şi un miliard de absenţe”
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Despre inadaptatul din proza românească interbelică
Caraman Vlad
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nina Corcinschi, Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(240) / 2008 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Constantin Stere şi literatura rusă
Caraman Vlad
Metaliteratură
Nr. 3-4(16) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lucrare monografică despre Artur Gorovei
Caraman Vlad
Metaliteratură
Nr. 1-2(15) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Profiluri literare de Ion Ciocanu
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Mihai Cimpoi sau dreapta cumpănă românească
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O introducere în teoria textului de Ion Plămădeală
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 9 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 2

Deschideri către valori
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 8 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naraţiunea în romanul lui Constantin Stere
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 7 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28