IBN
Închide
Accesări: 79 Vizitatori unici: 65
Cara Nadejda
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Lumea socială in cantecele folclorice ale bulgarilor din Moldova şi Ukraina
Cara Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a . 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

The “social world” of people in song folklore of Bulgarians from the Republic of Moldova and Ukraine
Cara Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концептосфера «религиозная культура» в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины
Кара Надежда
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 4 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Болгарские и русские паремии о женщине
Кара Надежда
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7 (Notograf Prim)..
Disponibil online 8 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Bulgaristica în cadrul Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Bancova Emilia, Cara Nadejda, Covalov Alexandr, Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 17 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Николай Кауфман – собиратель и исследователь народных песен болгар Молдовы и Украины
Кара Надежда
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 15 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Орнитоморфная лексика в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины (из материалов для словаря)
Кара Надежда
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Славянские чтения
Nr. 4(10) / 2014 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Об одной языковой общности болгар Молдовы
Кара Надежда
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 1 August, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8