IBN
Închide

30Publicaţii

68Descărcări

10344Vizualizări

Cara Nadejda
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Варианты сказки «О доброй падчерице и злой дочери» в фольклоре болгар Молдовы и Украины
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-62-448-0.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жилище в новеллистических сказках и анекдотах болгар Молдовы (этнокультурные особенности)
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жилище в новеллистических сказках и анекдотах болгар Молдовы (этнокультурные особенности)
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Представление о рае в песенном фольлоре болгар Молдовы и Украины
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнические особенности сказочного фольклора болгар Молдовы как элемент традиционной культуры в региональном проявлении
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cказки болгар mолдовы как этнографический и этнокультурологический источник: выбор метода исследования
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitatile compozitiei tipologice a basmului folcloric al bulgarilor din Moldova si Ucraina (povestea nuvelistica si anecdota)
Cara Nadejda
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об изданиях и степени изученности сказочного фольклора болгар Молдовы и Украины
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сказки болгар Молдовы и Украины как этнографический источник
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурные компоненты в новеллистической сказке болгар Молдовы
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Casa ca imagine a spațiului „propriu” în folclorul cântat al bulgarilor din Moldova și Ucraina
Cara Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мъдростта на народа се отразява в езика му, докато народът живее
Cara Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предметный мир в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Топонимы в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины как номинация «своего» и «чужого» пространства
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Lumea socială in cantecele folclorice ale bulgarilor din Moldova şi Ukraina
Cara Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Образ-концепт мать в системе терминов родства в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины
Кара Надежда
Институт культурного наследия
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-075-1.
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Образ-концепт ОТЕЦ в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины
Кара Надежда
Институт культурного наследия АНМ
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

The “social world” of people in song folklore of Bulgarians from the Republic of Moldova and Ukraine
Cara Nadejda
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жозефина Кушнир. Феномен гуманизации мифа в интеллектуальной прозе ХХ века. Кишинев, 2017.
Кара Надежда
Институт культурного наследия АНМ
Славянские чтения
Nr. 10(16) / 2017 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концептосфера «религиозная культура» в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины
Кара Надежда
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 4 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30