IBN
Închide
Bărbuţă Ion Petru
Cuvinte-cheie (33): rematizare (1), tematizare (1), structură informaţională a enunţului (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Cuvântul și enunțul – trăsături distinctive și perspective de abordare
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanMoştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia a 12-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii privind paradigma comunicativă a enunţului în limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structurile fundamentale ale limbii române şi actualizările lor discursive
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Câteva aspecte privind semantica şi pragmatica pronumelui din limba  română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 9-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lingvistică structurală vs lingvistică pragmatică
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 11-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbele performative în limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Diateza şi derivarea actanţială în limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul teoretic al pragmaticii lingvistice
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema şi nivelul structurii informaţionale al enunţului în limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Factorii extralingvistici şi nivelurile de codificare a informaţiei în structura enunţului
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teodor Cotelnic la 80 de ani
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Note privind nivelul structurii informaţionale al enunţului
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(260) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note privind semantica şi sintaxa părţilor de propoziţie
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

ALEXANDRU DÂRUL. Probleme de structură a limbii tratate din perspectiva gramaticii explicative (studii şi materiale). – Chişinău, Tipografi a Centrală, 2009, 212 p.
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Stratificarea semantico-pragmatică a enunţului din limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Un untelectual distins Dr. hab. Alexandru Dîrul la 80 de ani
Bărbuţă Ion, Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Categoria modalităţii în limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(238) / 2008 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la structurile actanţiale ale verbului la enunţ
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(236) / 2008 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18