IBN
Închide
Baraga Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 18
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2021 - 1

Mistere ale antropogoniei: perspectivă comparatistă
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Coordonate reprezentative ale cosmografiei mitice
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Efectul Mandela în romanul lui Gabriel García Márquez
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Categoria timpului în mitologie
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Reveria circularitatii la Jorge Luis Borges
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Miralolul clipei la Jorge Luis Borges
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plenitudinea clipei în opera lui Jorge Luis Borges
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reverberaţii ale motivului narcisic în romanul Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reverberații ale motivului narcisic în romanul „Un veac de singurătate” de Gabriel García Márquez
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transculturalitatea – o direcție transdisciplinară
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Dimensiunea ezoterică în romanul Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele cronotopului în contextul dialogismului bahtinian
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

De la transdisciplinaritate la transculturalitate
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizionomia singurătăţii la Gabriel García Márquez
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1059
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul liric al poetului Bogdan I. Pascu
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul: repere calificative
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Basmele crengiene în lumina transdisciplinarităţii - Reflecţii exp - şi ezoterice
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3-4(30) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categoria timpului în literatura hispano-americană
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul hispano-american în context spiritual
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Cronica unei morţi anunţate de Gabriel García Márquez
Baraga Victoria
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37