IBN
Închide
Balaban Larisa
Cuvinte-cheie (74): литургия (4), творчество композиторов Республики Молдова (4), композиторы (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Proiectul științific instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare (2015–2019)
Balaban Larisa, Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Авторский цикл Гимны Святой Литургии Святого Иоанна Златоуста для 4х-голосного женского хора в творчестве композитора и дирижера Владимира Чолака
Балабан Лариса
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Уникальный памятник музыкального искусства Бессарабии: литургия Св. Иоанна Златоуста Вячеслава Булычева (предварительное описание)
Balaban Larisa, Ciobanu-Suhomlin Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Персонография летописец музыкальной жизни Молдовы: содержание и структура
Щелчкова Маргаритаа1, Балабан Лариса2
1 Biblioteca "M.V.Lomonosov", Chisinau,
2 Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(28) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Литургия св. Иоанна Златоуста — многохорное сочинение Вячеслава Булычева: предварительное описание
Балабан Лариса, Чобану-Сухомлин Ирина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сочинения композиторов Республики Молдова в библиотеке симфонического оркестра национальной филармонии им. С. Лункевича
Балабан Лариса
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Литургия №1 С. Бузилэ как образец авторской трактовки канонической формы
Балабан Лариса
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Всенощное бдение Владимира Чолака: жанровые и композиционные особенности
Балабан Лариса
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Stabat Mater Владимира Чолака: жанровые и композиционные особенности
Балабан Лариса
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Николай Чолак: Штрихи к творческому портрету
Балабан Лариса
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Религиозно-хоровая музыка композиторов Республики Молдова в концертной практике исполнителей
Балабан Лариса
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Some pedagogical aspects of formation of musical sensitiveness in studying the vocal and choral works of F. Chopin
Balaban Larisa, Ştefîrţa Adelina
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(10-11) / 2010 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Genul Liturghiei şi realizarea lui în creaţia compozitorilor Moldoveni
Balaban Larisa
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imnele sfintei liturghii de М.Berezovschi: particularităţi de gen şi compoziţie
Balaban Larisa
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Liturghia in muzica contemporană din Republica Moldova
Balaban Larisa
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(4) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul tratării genului de liturghie în creaţia compozitorilor din Republica Moldova
Balaban Larisa
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale spiritualităţii contemporane în viziunea componistică a D. Chiţenco
Balaban Larisa
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Liturghia de T. Zgureanu: particularităţi de compoziţie şi dramaturgie
Balaban Larisa
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 22 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miniaturi corale paraliturgice ale compozitorilor din Republica Moldova
Balaban Larisa
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2-3 / 2006 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzica religioasă corală (concertistică) în creaţia compozitorilor din Republica Moldova
Balaban Larisa
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Limba Română
Nr. 1-3(127) / 2006 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20