IBN
Închide

61Publicaţii

341Descărcări

19494Vizualizări

Uncu Livia24Parii Sergiu20Rusnac Liliana15Vîslouh Oxana9Nicolai Eugeniu9Macaev Fliur8Tihon Iurie8Todiraş Mihail8Ungureanu Alina8Golovin Pavel8Uncu Andrei7Suvorchina Olga6Casian Igor6Casian Ana6Bobrov Elena5Cheptănaru Constantin4Parii Boris4Pogrebnoi Serghei4Prisacari Viorel3Nistreanu Anatolie3Safta Vladimir3Boldescu Veaceslav3Oprea Vasile3Carauş Vladimir3Negreş Simona3Nicolescu Florica3Duca Gheorghe2Gudumac Valentin2Ghicavîi Victor2Mereuţă Ion2Teapiţina Tatiana2Petrova Tatiana2Movilă Liviu2Chiru Tatiana2Anton Mihai2Curlat Serghei2Podgornîi Ana2Nistorica Mihai2Baca Svetlana1Rudic Valeriu1Gangan Silvia1Kravţov Victor1Chiriac Tatiana1Berliba Elina1Brumărel Mihail1Rotaru Mihail1Ciobanu Nicolae1Diug Octavian1Nacu Viorel1Pântea Victor1Diug Eugen1Remiş Vladimir1Ţurcanu Adela1Scutar Corina1Stângaci Eugenia1Filippov Mihail1Sucman Natalia1Jardan Diana1Burduniuc Olga1Dumbrava Vlada-Tatiana1Lupu Mihail1Bîrdîghin Oleg1Ţurcan Lucia1Stingaci Eugenia1Staver Onorina1Pantea Valeria1Sterpu-Clecicov Marta1Baluţel Boris1Popescu Nicolae1Chirciu L.1Postolachi Aureliu1Fabian Ludmila1Ciobanu Nicolae1Ungureanu Ion1Ivancic Albert1Rusnac Ludmila1Cernat Mircea1Ciobanu Roman1Dodu Gheorghe1Gonciar Veaceslav1Moiseev Ana1Cociug Adrian1Buzu Angela1Petrova Natalia1Şveţ Veronica1Dubrovin Iurie1Staver Olga1Păduraru Rodica1Jian Mariana1Macaeva Anastasia1Ancuceanu Robert1Soloviov Mihail1Iacob Corina1Babenco Irina1Chifiriuc Mariana-Carmen1Mătăsari Marcela1Chiriţă Cornel1Ioniţă Corina1Giza Cristina1Socican Vladislava1Ştefănescu Emil1Stefanet V.1Oniga Smaranda Dafina1Palage Mariana Doina1Araniciu Cătălin1Marc Gabriel1Oniga Ovidiu1Vlase Laurian1Kamerzan Crina Maria1Ionică Floriana Elvira1Marandiuc Ilinca Mihaela1Aksakal Fatma1
Valica Vladimir Vasile
Cuvinte-cheie (97): spectrofotometrie (3), HPLC (3), Neamon-Hepa (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 55. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Tryptanthrin Analogues as Inhibitors of Enoyl-acyl Carrier Protein Reductase: Activity against Mycobacterium tuberculosis, Toxicity, Modeling of Enzyme Binding
Duca Gheorghe1, Pogrebnoi Serghei1, Boldescu Veaceslav1, Aksakal Fatma2, Uncu Andrei3, Valica Vladimir3, Uncu Livia3, Negreş Simona4, Nicolescu Florica4, Macaev Fliur13
1 Institute of Chemistry,
2 Gebze Technical University,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Current topics in medicinal chemistry
Nr. 8(19) / 2019 / ISSN 1873-4294
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Design, synthesis, molecular docking, and antibacterial activity evaluation of some novel norfloxacin analogues
Oniga Smaranda Dafina1, Palage Mariana Doina1, Araniciu Cătălin1, Marc Gabriel1, Oniga Ovidiu1, Vlase Laurian1, Prisacari Viorel2, Valica Vladimir2, Curlat Serghei2, Uncu Livia2
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Farmacia
Nr. 6(66) / 2018 / ISSN 0014-8237
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular diversity from nitrogen organic salts: preparation of novel scaffolds and focused targets
Curlat Serghei1, Sucman Natalia1, Stingaci Eugenia1, Pogrebnoi Serghei1, Boldescu Veaceslav1, Stefanet V.2, Valica Vladimir2, Uncu Livia2, Kravtsov Viktor3, Baca Svetlana3, Macaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantitative analysis of the macromolecular complex of iron (III) hydroxide with polymaltose in liquid dosage forms
Oprea Vasile, Cheptănaru Constantin, Nistorica Mihai, Giza Cristina, Valica Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Optimizarea metodelor analitice pentru studiul fitochimic şi standardizarea produsului vegetal din specia Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde
Casian Igor, Casian Ana, Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studies on the antimycobacterial action of a novel compound of the thiadiazole class, 2-(Propyl-thio)-5H-[1,3,4]-thiadiazole[2,3-B]-quinazoline-5-one
Pogrebnoi Serghei1, Chiriţă Cornel2, Valica Vladimir3, Macaev Fliur1, Chifiriuc Mariana-Carmen4, Kamerzan Crina Maria4, Uncu Livia3, Uncu Andrei3, Negreş Simona2, Ionică Floriana Elvira5, Nicolescu Florica2, Marandiuc Ilinca Mihaela6, Ştefănescu Emil2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 University of Bucharest,
5 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova,
6 Bioplus Pharmacy
Farmacia
Nr. 1(65) / 2017 / ISSN 0014-8237
Disponibil online 14 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Determinarea toxicităţii cronice a unui nou compus medicamentos combinat.
Parii Sergiu1, Valica Vladimir1, Gudumac Valentin1, Nacu Viorel1, Carauş Vladimir2, Nicolai Eugeniu1, Ungureanu Alina1, Pantea Valeria1, Cociug Adrian1, Jian Mariana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea toxicităţii acute a suspensiei ”Doctor Merion” 100 ml
Parii Sergiu1, Mereuţă Ion1, Valica Vladimir1, Carauş Vladimir2, Ungureanu Alina1, Nicolai Eugeniu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal aspects in detecting counterfeit medicines
Babenco Irina1, Soloviov Mihail2, Iacob Corina2, Rusnac Liliana1, Valica Vladimir1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Agency of Medicine and Medical Devices
Curierul Medical
Nr. 6(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photometric determination of Fe (III) with sulfosalicylic acid using the standard addition method in oral drops Ferropol
Oprea Vasile1, Valica Vladimir1, Cheptănaru Constantin1, Nistorica Mihai1, Remiş Vladimir2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Academy of Sciences of Moldova
Curierul Medical
Nr. 2(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 May, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cercetarii clinice: studiul proprietăţilor citoprotectoare (chimio, radioprotectoare) a emulsiei orale flamena 100 ml la pacientele cu cancer mamar şi cancerul organelor reproductive supuse chimiosau radioterapiei
Mereuţă Ion1, Valica Vladimir1, Parii Sergiu1, Carauş Vladimir2, Sterpu-Clecicov Marta1, Şveţ Veronica1, Cernat Mircea1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(28-1) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 30 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Determinarea spectrofotometrică a conținutului de licopen în suplimente alimentare
Socican Vladislava, Vîslouh Oxana, Suvorchina Olga, Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Viitorul ne aparţine
Ediția V-a . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea toxicităţii acute a unor noi compuşi chimici cu proprietăţi antituberculoase
Parii Sergiu1, Valica Vladimir1, Macaev Fliur12, Pogrebnoi Serghei2, Boldescu Veaceslav2, Stângaci Eugenia2, Duca Gheorghe2, Ivancic Albert2, Rusnac Liliana1, Nicolai Eugeniu1, Ungureanu Alina1, Uncu Livia1, Macaeva Anastasia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa principiilor de bună practică de laborator în asigurarea calităţii studiilor preclinice
Parii Sergiu, Valica Vladimir, Ungureanu Alina, Scutar Corina, Ţurcan Lucia, Rusnac Liliana, Nicolai Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 2(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of biomedical preclinical research involving laboratory animals
Parii Sergiu, Ungureanu Alina, Rusnac Liliana, Nicolai Eugeniu, Valica Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standardizarea substanţei farmaceutice hiperforină de dietilamoniu
Casian Igor, Casian Ana, Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 13

Analiza fotometrică a Fe in forme farmaceutice solide
Oprea Vasile, Cheptănaru Constantin, Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza spectrofotometrică a soluției etanolice de isoconazol nitrat
Mătăsari Marcela1, Podgornîi Ana1, Valica Vladimir1, Macaev Fliur2, Uncu Livia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrul ştiinţific în domeniul medicamentului – actualităţi şi perspective
Valica Vladimir, Rusnac Liliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 20 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea toxicității acute a extractului polifenolic şi poliholozidic din Cyani herba
Nicolai Eugeniu, Chiru Tatiana, Parii Sergiu, Nistreanu Anatolie, Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 6 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 61