IBN
Închide

53Publicaţii

475Descărcări

34644Vizualizări

Sandul Alexandru
Cuvinte-cheie (36): vestibular schwannoma (2), hipoacuzie neurosensorială (2), schwanom vestibular (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 51. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

„Wait & Scan” în evidența pacienților cu neurinom de acustic
Buracovschi Marin1, Sandul Alexandru1, Borisenko Oleg2, Zapuhlîh Grigore1, Moraru Vladimir3, Buracovschi Nicolae4
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Otorinolaringologie „A.I. Kolomiichenko”, Kiev,
3 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
4 IMSP Spitalul Clinic Republican
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A comparison between mometasone furoate nasal spray and intranasal glycyrrhetic acid in patients with allergic rhinitis: A preliminary study in clinical practice
Gariuc Lucia1, Sandul Alexandru1, Rusu Daniela1, Passali Desiderio2, Bellussi Luisa Maria2, Damiani Valerio3, Ciprandi Giorgio4
1 Timofei Mosneaga Republican Clinical Hospital,
2 Universita' Degli Studi di Siena,
3 DMG Medical Department, Pomezia,
4 Casa di Cura Villa Montallegro, Genoa
Acta Biomedica
Nr. 91 / 2020 / ISSN 0392-4203
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea monitorizării pacienților cu neurinom de acustic
Buracovschi Marin1, Sandul Alexandru1, Borisenko Oleg2, Zapuhlîh Grigore1, Moraru Vladimir3, Buracovschi Nicolae4
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Otorinolaringologie „A.I. Kolomiichenko”, Kiev,
3 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
4 IMSP Spitalul Clinic Republican
Arta Medica
Nr. 3(76) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Fungal rhinosinusitis: pathophysiology, diagnosis and treatment.
Cojocari Lucia1, Sandul Alexandru12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Timofei Mosneaga Republican Clinical Hospital
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul obstructiv de apnee în somn, diagnostic și tratament ORL
Sandul Alexandru, Enachi Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(68) / 2018 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Flegmonul cervical în sfera ORL
Sandul Alexandru1, Balica Ion12, Buracovschi Nicolae2, Ţurcanu Aurel2, Buracovschi Marin2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-70. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rinosinuzitele fungice non-invazive. colonizare locală cu fungi saprofiți și fungus ball
Cojocari Lucia1, Sandul Alexandru12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Noţiuni generale de anatomie clinică, fiziologie și fiziopatologie rinosinuzală
Şciurov Lucia, Sandul Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(52) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2017. Descarcări-36. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Abcesul Bezold. Prezentare de caz clinic
Sandul Alexandru, Antohi Andrei, Vetricean Sergiu, Fortuna Valeriu, Didencu Alexandru, Enachi Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-1028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica generală a pacienţilor cu otoscleroză operaţi în clinica orl a Spitalului Clinic Republican
Antohi Andrei, Vetricean Sergiu, Sandul Alexandru, Şciurov Lucia, Didencu Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 February, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chist al sinusului maxilar. Practica chirurgicală a clinicii ORL al Spitalului Clinic Republican
Sandul Alexandru, Cernolev Eduard, Bajureanu Andrei, Otgon Sergiu, Istratenco Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 February, 2014. Descarcări-26. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea apei minerale “Cahul” cu ozonul medical
Sandul Alexandru, Chistruga-Blajin Viorica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele în reabilitarea chirurgicală a pacienţilor care au suportat intervenţia de evidare timpano-mastoidiană totală
Vetricean Sergiu, Sandul Alexandru, Antohi Andrei, Goleac Ludmila, Fortuna Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trepanopuncţia sinusului frontal în tratamentul sinuzitei frontale cronice supurate
Ababii Ion, Sandul Alexandru, Osman Victor, Cotelea Iulia, Didencu Alexandru, Şciurov Lucia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 9

Antibioticoterapia raţională în tratamentul chirurgical şi conservator al tonzilitelor cronice decompensate
Sandul Alexandru, Gagauz Alexei, Osadcii Diana, Valac Anastasia, Pojoga Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 2(326) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de diagnostic şi tratament a supuraţiilor cervicale
Sandul Alexandru, Osman Victor, Sencu Eusebiu, Chirtoacă Boris, Didencu Valeriu, Istratenco Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele interrelaţiei patologiilor căilor respiratorii superioare şi celor inferioare
Sandul Alexandru, Şciurov Lucia, Luchian Vasile
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corp străin în cavitatea sinusului maxilar drept complicată cu sinusită maxilară odontogenă - caz clinic
Sandul Alexandru, Vetricean Sergiu, Bajureanu Andrei, Antohi Andrei, Cernolev Eduard, Iacubitchi Aurelia, Istratenco Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea şi avantajele terapiei prin irigare cu soluţii hipertonice în tratamentul patologiei rinologice
Sandul Alexandru, Vetricean Sergiu, Sencu Eusebiu, Ţivirenco Eugenia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 6(330) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ozonoterapia în tratamentul sinuzitelor maxilare
Sandul Alexandru1, Chistruga Victor2, Chistruga-Blajin Viorica2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul judeţan Cahul
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 53