IBN
Închide

44Publicaţii

259Descărcări

21350Vizualizări

Revenco Valeriu
Cuvinte-cheie (115): metabolic syndrome (6), sindrom metabolic (5), intrarenal hemodynamics (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 38. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Heart failure and central sleep apnea in the era of implantable recorders
Cabac-Pogorevici Irina, Revenco Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Anatolian journal of cardiology
Nr. 4(25) / 2021 / ISSN 2149-2263 / ISSNe 2149-2271
Disponibil online 22 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

2019 ESC guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes
Knuuti Juhani1, Revenco Valeriu2
1 Turku University Hospital, Turku,
2 Moldavian Society of Cardiology
European Heart Journal
Nr. 5(41) / 2020 / ISSN 0195-668X
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemodinamica intrarenală în hipertensiunea arterială și insuficiența cardiacă cu fracția de ejecție păstrată
Cabac-Pogorevici Irina, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(76) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemodinamica intrarenală în hipertensiunea arterială și insuficiența cardiacă cu fracția de ejecție păstrată
Cabac-Pogorevici Irina1, Mihalache Georgeta1, Ochişor Viorica1, Cojuhari Inessa12, Revenco Valeriu12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecţia COVID-19 şi sistemul cardiovascular: conexiunea indisolubilă cu consecinţe pregnante
Cabac-Pogorevici Irina, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(24) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remodelarea cardiacă la copiii cu sindrom metabolic
Palii Ina12, Eşanu Veronica12, Revenco Ninel12, Vudu Lorina1, Revenco Valeriu12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea nictemerală a tensiunii arteriale și hemodinamica intrarenală în insuficiența cardiacă cu fracția de ejecție păstrată
Cabac-Pogorevici Irina, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Efectele cardiovasculare ale canaglifl ozinei în diabetul zaharat de tip 2
Cabac-Pogorevici Irina, Cojuhari Inessa, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(81) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemodinamica intrarenală în hipertensiunea arterială – corelaţii clinico-hemodinamice şi antropometrice: studiu transversal
Cabac-Pogorevici Irina, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(19) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii obezității viscerale la pacienții cu sindrom metabolic
Sedaia Ecaterina1, Guțan Inesa12, Revenco Valeriu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul indicelui adipozității viscerale la pacienții cu sindrom metabolic
Sedaia Ecaterina, Zota Victoria, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Indicele de rezistență renal și hemodinamica sistemică în hipertensiunea arterială
Cabac-Pogorevici Irina, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sindromului metabolic în funcția diastolică a ventriculului drept și grosimea țesutului adipos epicardic
Sedaia Ecaterina, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ultrasonografia vasculară renală în evaluarea pacientului cu hipertensiune arterială
Cabac-Pogorevici Irina, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Metode imagistice de diagnostic al fenotipurilor afectării viscerale la pacienţii cu sindrom metabolic
Cabac-Pogorevici Irina, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(68) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ţesutul adipos epicardic și riscul cardiovascular la pacienţii cu sindrom metabolic
Sedaia Ecaterina, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Updates in diagnosis and treatment of acute pericarditis
Grăjdieru Romeo, Bursacovschi Daniela, Revenco Valeriu, Grib Liviu, Grajdieru Alexandra, Iacomi Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Eficacitatea antihipertensivă a blocantelor canalelor de calciu (lercanidipină VS amlodipină) la pacienţii cu sindrom metabolic şi hipertensiune arterială uşoară şi moderată
Revenco Valeriu, Abraş Marcel, Ochişor Viorica, Mihalache Georgeta
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-34. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Afectarea renală, hepatică şi pancreatică: amprenta viscerală a sindromului metabolic
Revenco Valeriu1, Cabac-Pogorevici Irina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(43) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de rezistenţă renal, ca marker complex al leziunilor subclinice de organ la pacienţii hipertensivi
Cabac-Pogorevici Irina, Revenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 4(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 August, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44