IBN
Închide

44Publicaţii

101Descărcări

10293Vizualizări

Bulimaga Valentina Petru
Cuvinte-cheie (65): Spirulina platensis (6), lipopolizaharide (2), microcistine (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Procedeu inovativ de sporire a conţinutului de polizaharide acide la cianobacteria Spirulina platensis
Zosim Liliana1, Bulimaga Valentina1, Rudic Valeriu2, Gulea Aurelian1, Ţapcov Victor1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Intellectus
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Directed synthesis of exopolysaccharides in newly isolated cyanobacteria Nostoc Halphilum Hansg.
Trofim Alina, Bulimaga Valentina, Zosim Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures of obtaning of exopolysaccharides produced by cyanobacteria Spirulina (Arthrospira) platensis and Nostoc linckia
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Trofim Alina, Pisova Maria
State University of Moldova
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(25) / 2018 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenеei unor factori fizico-chimici asupra conеinutului de polizaharide intracelulare produse de cianobacteria Spirulina platensis la cultivare mixotrofă
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Procedeu de obţinere a Se-exopolizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Pisova Maria, Reva Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza orientată a polizaharidelor acide la cianobacteria spirulina platensis CNM CB-02
Bulimaga Valentina, Pisova Maria, Zosim Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Capacitatea antioxidantă a fracţiilor de peptide obţinute din ficocianină la hidroliza enzimatică
Bulimaga Valentina1, Rudacova Angela1, Rudi Ludmila2, Pisova Maria1, Zosim Liliana1, Climova Natalia1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea spectrului de peptide la fracţionarea prin metode cromatografice a hidrolizatelor enzimatice ale ficocianinei şi Se-ficocianinei
Rudacova Angela, Bulimaga Valentina, Pisova Maria, Reva Veaceslav, Climova Natalia, Rudacov Serghei, Zosim Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa selenitului de Fe(III) şi a intensităţii de iluminare asupra conţinutului de ficobiliproteine, seleniu şi fier în biomasa cianobacteriei spirulina platensis
Bulimaga Valentina1, Zosim Liliana1, Pisova Maria1, Rudic Valeriu2, Şova Sergiu1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viability and antimicrobial activity of streptomyces strains from NCNM after lyophilization
Chiselitsa Oleg1, Burtseva S1, Byrsa Maxim1, Bulimaga Valentina2, Vasiliciuc Anastasia1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of ASM ,
2 State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Peptide bioactive algale şi perspectiva de utilizare a lor în calitate de agenţi terapeutici
Bulimaga Valentina, Pisova Maria, Zosim Liliana, Rudacova Angela, Climova Natalia, Reva Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva de utilizare a glicinatului de Cr(III) pentru obţinerea biomasei de spirulină îmbogăţite cu crom – sursă de produse antidiabetice
Bulimaga Valentina1, Zosim Liliana1, Elenciuc Daniela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 11

Algele cianofite (cyanophyta) – surse de metaboliţi secundari bioactivi
Bulimaga Valentina, Şalaru Vasile, Zosim Liliana, Pisov Maria, Trofim Alina, Şalaru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition of the blue-green algae anabaena propinqua at cultivation on the drew nutritive medium with and without nitrogen sources
Bulimaga Valentina, Şalaru Victor, Zosim Liliana, Pisov Maria, Trofim Alina
State University of Moldova
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția a 2-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition of the blue-green algae Anabaena Propinqua at cultivation on the drew nutritive medium with and without nitrogen sources
Bulimaga Valentina, Şalaru Vasile, Zosim Liliana, Pisov Maria, Trofim Alina
State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologically active substances content from the Nostoc flagelliforme biomass
Stratulat Irina, Şalaru Victor, Dobrojan Sergiu, Zosim Liliana, Şalaru Vasile, Bulimaga Valentina, Trofim Alina, Donţu Natalia
State University of Moldova
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția a 2-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologically active substances content from the Nostoc Flagelliforme biomass
Stratulat Irina, Şalaru Vasile, Dobrojan Sergiu, Zosim Liliana, Şalaru Victor, Bulimaga Valentina, Trofim Alina, Donţu Natalia
State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of local biologically active compounds on carbohydrate metabolism in experimental hepatopathy
Sardari Veronica1, Tagadiuc Olga1, Ştîrba Olga1, Andronache Lilia1, Chiriac Tatiana2, Bulimaga Valentina3, Rudic Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția a 2-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of local biologically active compounds on carbohydrate metabolism in experimental hepatopathy
Sardari Veronica1, Tagadiuc Olga1, Shtirba Olga1, Andronache Lilia1, Chiriac Tatiana2, Bulimaga Valentina3, Rudic Valeriu2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of ASM ,
3 State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de separare a metaboliţilor secundari bioactivi din biomasa unor cianobacterii şi proprietăţile lor curative şi toxicologice
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Pisov Maria, Rudic Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44