IBN
Închide
Cuvinte-cheie (116): public health (3), pesticide residues (2), siguranța alimentelor (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Estimarea igienică a gradului de contaminare a produselor alimentare cu pesticide organoclorurate și a riscului asociat consumului lor
, , ,
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea riscului pentru sănătatea lucrătorilor agricoli asociat aplicării produselor de uz fi tosanitar
, , , , ,
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pesticides residue determination in vegetables and fruits commonly used in Republic of Moldova and estimation of human intake
Syrku Raisa, , , Pynzaru Iu., ,
National Agency for Public Health
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secvențe ale etapelor de dezvoltare a științei igienice în Republica Moldova
1, 2, Bahnarel Ion1, 1, 3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

The evolution of food products consumption in Republic of Moldova in the demographic transition period
1, Capcanari Tatiana1, 1, 1, 2
1 Technical University of Moldova,
2 National Agency for Public Health
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evaluarea conţinutului de plumb în solurile Republicii Moldova
1, 2, 1, Ciornea Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lead: exposure assessment of human health in Moldova
1, 2
1 National Center of Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 8 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranţa alimentelor şi respectarea ei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Caracteristica condițiilor de muncă ale lucrătorilor din domeniul de gestionare și utilizare a produselor de uz fitosanitar
,
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 26 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea preliminară a expunerii populaţiei Republicii Moldova la compuşii de plumb
,
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 25 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa cărnii prelucrate asupra stării de sănătate a populaţiei
, , , , Bahnarel Ion
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate – probleme de importanță majoră pentru Republica Moldova
1, 2, Bahnarel Ion23, 2, 2
1 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranța alimentelor și asigurarea ei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 27 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de sănătate a populaţiei prin prisma utilizării pesticidelor
1, 2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 26 November, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Cu privire la politicile de sănătate pentru adaptarea la temperaturile ambientale extreme în contextul schimbărilor climatice
1, 1, 12, 21, 1, 1, 1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea igienică a gradului de contaminare a legumelor cu reziduuri de pesticide
1, 2, 1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hygienic assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons content and estimation of their intake with food by the population
1, Syrku Raisa1, Pynzaru Iu.1, Bogdevich Oleg2, Cadochnikov Oleg2
1 National Center of Public Health,
2 Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Gigiena i Sanitariya
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 0016-9900
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul perturbatorilor endocrini asupra sănătății
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele actuale de prevenire și control al bolilor netransmisibile in Republica Moldova
1, 1, 2, Bahnarel Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Estimarea stării de sănătate a angajaţilor Fabricii de Confecţii SA Tricon din or. Cahul în relaţie cu factorii mediului ocupaţional
Bezman Natalia1, 1, 1, Carp Veaceslav2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică, Cahul
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32