IBN
Închide

370Publicaţii

3440Descărcări

124818Vizualizări

Ghidirim Gheorghe243Mişina Ana88Zastavnitchi Gheorghe74Vozian Marin57Rojnoveanu Gheorghe49Şor Elina44Gagauz Ion42Şcerbatiuc-Condur Corina37Cernat Mircea36Guţu Eugen28Zaharia Sergiu24Gheorghiţa Vasile23Pleşco Elena21Dolghii Andrei20Istrate Viorel19Gurghiş Radu18Crăciun Ion18Ghidirim Nicolae15Antoci Lilian14Bunic Gheorghe14Petrovici Virgil13Madan Diana13Danci Alexandru12Harea Patricia12Ciobanu Gheorghe10Suman Ala10Borovic Eduard9Ignatenco Sergiu9Iacovleva Iraida8Gheorghiţa Vadim8Vasiliev Andrei8Suman Serghei8Malcova Tatiana8Tănase Adrian7Chemencedji Inga7Mastak Dumitru7Gladun Eugen6Condratchi E.6Godoroja Vitalie6Ţîbîrnă Constantin5Ţînţari Stanislav5Bodrug Nicolae5Guzun Sergiu5Fuior-Bulhac Liliana5Vasiliev Veaceslav5Cernat Victor4Donscaia Anna4Mednicov Lorena4Rusu Serghei4Corobcean Nadejda4Russu Sergiu3Lupaşcu Aliona3Cazacu Dumitru3Petrovici Valeriu3Gherasim Mihaela3Berliba Sergiu2Calistru Anatol2Casian Dumitru2Catrinici Victor2Eţco Ludmila2Ţîple Ilie2Zastavniţchii Mariana2Cuţitari Irina2Tugui Natalia2Canariov M.2Ionesii P.2Chifa Daniela2Moraru Vladimir2Şapovalov Igor2Smolniţchi Roman2Brînza Mariana2Spataru Vasile2Gladun Vladislav2Vovc Liviu2Cucuta Boris2Matiuța Alina2Antoci Iu.2Gudumac Valentin1Bernaz Emelian1Kusturov Vladimir1Moraru Viorel1Musteaţă Vasile1Oprea Valentin1Revencu Sergiu1Anghelici Gheorghe1Belev Nicodim1Cernîi Anatolie1Corcimaru Ion1Şandru Serghei1Ciobanu Natalia1Brânză Maria1Gladun Sergiu1Ghidirim Victoria1Melnic Tamara1Uncuţa Andrei1Guzun Vasile1Cobîleţchi Sergiu1Baltaga Ruslan1Vozian Ion1Rusu Valentina1Spânu Virginia1Capcelea E.1Cârciumaru Petru1Anestiadi Vasile1Autor Nou1Costantinică Olga1Muravca Alexei1Chirov Igor1Coltuc Oleg1Zaharia Serghei1Ciobanu Mihai1Verebcean Marina1Vasilev Veaceslav1Bacalim Lilia1Brînză Marcela1Ungureanu Sergiu1Fuior Liliana1Ghimpu Victoria1Pochin Adriana1Cazacu Simion1Şchiopu Victor1Zastavneţchi Gheorghe1Frunza Gh.1Suman Lidia1Popa Catalin1Popa Cristina1Nicuta Cristian1Craciun Victoria1
Arta Medica 85Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale82Chirurgia (București, Romania)36Journal of Surgery15Buletin de Perinatologie12Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского9Медицинский вестник Юга России8Journal of gastrointestinal and liver diseases5Romanian Journal of Gastroenterology4European Journal of Trauma and Emergency Surgery4Archives of the Balkan Medical Union Supplement4Доказательная гастроэнтерология3Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 2Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova2Клінічна анатомія та оперативна хірургія2Новости хирургии2Zentralblatt für Chirurgie2Vestnik Khirurgii Imeni I.I.Grekova2Chirurgische Gastroenterologie2Эндоскопическая хирургия2Surgery, Gastroenterology and Oncology2World Journal of Surgery2Hepato-Gastroenterology2Terapevticheskii Arkhiv2Евразийский Онкологический Журнал2Лучевая диагностика и терапия2Gastroenterological Endoscopy2Intellectus1Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”1Viszeralmedizin: Gastrointestinal Medicine and Surgery1Case Reports in Surgery1Journal of Gastrointestinal Cancer1Annali italiani di chirurgia1Polski Przeglad Chirurgiczny1Current health sciences journal1Diseases of the Esophagus 1Journal of Gastrointestinal Surgery1International surgery1Surgery Today1Khirurgiia1Klinichna khirurhiia1Акушерство и гинекология1European Surgery 1Endoscopy1Грудная и сердечно - сосудистая хирургия1Ginecologia.ro1Hepatology International1Злокачественные опухоли1Колопроктология1Инфекции в хирургии1
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Mendeley profile
Microsoft Academic
ORCiD
Scopus Author ID
eLibrary

Articole în reviste din RM - 185. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 177.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 14

Endometrioza pancreatică
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaging characteristics of postoperative scar endometriosis
Mishina Anna123 , Zaharia Sergiu123 , Mishin Igor123
1 Emergency Medicine Institute,
2 Institute of Mother and Child,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euroinvent 2022 European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția a 14-a. 2022. Iași, România. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leziunea de splină indusă de colonoscopie
Ghidirim Gheorghe , Şcerbatiuc-Condur Corina , Istrate Viorel , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Nr. 1(18) / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markerii inflamatori în managementul patologiei acute chirurgicale la gravide
Ghidirim Gheorghe1 , Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Suman Ala12 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological characteristics of postoperative scar endometriosis
Mishina Anna123 , Zaharia Sergiu123 , Mishin Igor123 , Petrovich Virgil123
1 Emergency Medicine Institute,
2 Institute of Mother and Child,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euroinvent 2022 European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția a 14-a. 2022. Iași, România. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile gastrointestinale stromale ale duodenului
Cernat Mircea1 , Mişin Igor23 , Ghidirim Nicolae2 , Antoci Lilian1 , Godoroja Vitalie1 , Catrinici Victor1 , Şchiopu Victor2 , Mednicov Lorena1 , Gherasim Mihaela1 , Matiuța Alina2
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валидация композитного индекса King при перекрутах придатков матки у детей и подростков
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вульвовагинальные доброкачественные мезенхимальные опухоли
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Фуйор-Булхак Лилиана1 , Петрович Виржил1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 35. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-6046126-33–7.
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гастроинтестинальные стромальные опухоли двенадцатиперстной кишки
Чернат Мирча123 , Анточ Лилиан123 , Чернат Виктор123 , Мишин Игорь123
1 ПМСУ Институт Онкологии Молдовы,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Евразийский Онкологический Журнал
Nr. 2(10) / 2022 / ISSN 2309-7485 / ISSNe 2414-2360
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децидуоз аппендикса
Шор Элина12 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишина Анна3 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение воспалительных маркеров в диагностике острого аппендицита у беременных
Суман Алла1 , Мишин Игорь12 , Щербатюк-Кондур Корина12 , Суман Сергей2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интрамуральный пневматоз кишечника при острой мезентериальной ишемии
Крэчун Ион1 , Шор Элина2 , Крэчун Виктория2 , Мишин Игорь1
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Лучевая диагностика и терапия
Nr. 1S(13) / 2022 / ISSN 2079-5343
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лучевая диагностика желчнокаменной кишечной непроходимости
Щербатюк-Кондур Корина , Шор Элина , Мишин Игорь
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Лучевая диагностика и терапия
Nr. 1S(13) / 2022 / ISSN 2079-5343
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты лечения перитонита у больных с острой артериальной мезентериальной ишемией с использованием лапаростомии
Крэчун Ион1 , Гидирим Георгий1 , Шор Элина12 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2075-6895
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 24

Appendicular volvulus in pediatric patients
Şor Elina , Malcova Tatiana , Ghidirim Gheorghe , Mishin Igor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apendicitei acute la gravide prin prisma scorul Karaman
Ghidirim Gheorghe , Suman Ala , Mişin Igor , Şcerbatiuc-Condur Corina , Suman Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Appendiceal intussusception
Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Şor Elina1 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute
Journal of Surgery
Nr. 2(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverticului Meckel complicat: măști clinice
Nicuta Cristian , Şcerbatiuc-Condur Corina , Gurghiş Radu , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 53. 2021. Melbourne, Australia. ISBN 978-0-643-12109-6.
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza hepatică
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor12 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallbladder torsion
Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina1 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute
Journal of Surgery
Nr. 3(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 370