IBN
Închide

244Publicaţii

3069Descărcări

94893Vizualizări

Ghidirim Gheorghe158Zastavnitchi Gheorghe60Mişina Ana45Gagauz Ion40Vozian Marin36Şor Elina32Şcerbatiuc-Condur Corina26Rojnoveanu Gheorghe24Guţu Eugen18Dolghii Andrei14Gurghiş Radu14Pleşco Elena12Istrate Viorel11Cernat Mircea11Ciobanu Gheorghe10Zaharia Sergiu10Borovic Eduard9Ignatenco Sergiu9Petrovici Virgil9Iacovleva Iraida8Bunic Gheorghe7Suman Ala7Antoci Lilian6Gladun Eugen6Crăciun Ion6Condratchi E.6Suman Serghei6Harea Patricia6Ţîbîrnă Constantin5Tănase Adrian5Ţînţari Stanislav5Mastak Dumitru5Vasiliev Andrei5Guzun Sergiu5Danci Alexandru5Malcova Tatiana5Gheorghiţa Vasile4Cernat Victor3Chemencedji Inga3Russu Sergiu3Lupaşcu Aliona3Cazacu Dumitru3Fuior-Bulhac Liliana3Calistru Anatol2Casian Dumitru2Eţco Ludmila2Ghidirim Nicolae2Ţîple Ilie2Zastavniţchii Mariana2Cuţitari Irina2Tugui Natalia2Canariov M.2Ionesii P.2Chifa Daniela2Moraru Vladimir2Şapovalov Igor2Smolniţchi Roman2Rusu Serghei2Brînza Mariana2Spataru Vasile2Gladun Vladislav2Vovc Liviu2Madan Diana2Rusu Serghei2Gudumac Valentin1Berliba Sergiu1Bernaz Emelian1Catrinici Victor1Kusturov Vladimir1Moraru Viorel1Musteaţă Vasile1Revencu Sergiu1Anghelici Gheorghe1Belev Nicodim1Cernîi Anatolie1Corcimaru Ion1Donscaia Anna1Şandru Serghei1Gheorghiţa Vadim1Ciobanu Natalia1Mednicov Lorena1Brânză Maria1Gladun Sergiu1Ghidirim Victoria1Melnic Tamara1Uncuţa Andrei1Cobîleţchi Sergiu1Baltaga Ruslan1Vozian Ion1Rusu Valentina1Spânu Virginia1Capcelea E.1Cârciumaru Petru1Anestiadi Vasile1Bodrug Nicolae1Godoroja Vitalie1Autor Nou1Costantinică Olga1Chirov Igor1Cucuta Boris1Coltuc Oleg1Ciobanu Mihai1Verebcean Marina1Vasilev Veaceslav1Gherasim Mihaela1Bacalim Lilia1Brînză Marcela1Ungureanu Sergiu1Corobcean Nadejda1Fuior Liliana1Pochin Adriana1Cazacu S.1Zastavneţchi Gheorghe1Frunza Gh.1Suman Lidia1Popa Catalin1Popa Cristina1Matiuța Alina1
Mişin Igor
Cuvinte-cheie (620): treatment outcome (10), case report (8), endometriosis (8)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Mendeley profile
Microsoft Academic
ORCiD
Scopus Author ID
eLibrary

Articole în reviste din RM - 165. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 76.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 17

Apendicitei acute la gravide prin prisma scorul Karaman
Ghidirim Gheorghe, Suman Ala, Mişin Igor, Şcerbatiuc-Condur Corina, Suman Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Appendiceal intussusception
Ghidirim Gheorghe1, Malcova Tatiana1, Şor Elina1, Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute
Journal of Surgery
Nr. 2(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza hepatică
Şcerbatiuc-Condur Corina1, Şor Elina12, Mişina Ana3, Mişin Igor12, Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leiomiomatoza intravenoasă
Mişina Ana1, Casian Dumitru12, Şcerbatiuc-Condur Corina31, Mişin Igor13
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipoma gastrică gigantă
Şcerbatiuc-Condur Corina1, Şor Elina12, Gheorghiţa Vasile12, Mişin Igor12, Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina ectopică posthisterectomie
Mişina Ana1, Şcerbatiuc-Condur Corina23, Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina ectopică retroperitoneală – variantă de ectopie rară
Mişina Ana1, Şcerbatiuc-Condur Corina23, Malcova Tatiana32, Şor Elina23, Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina splenica primara
Şor Elina12, Şcerbatiuc-Condur Corina1, Mişin Igor1, Mişina Ana3, Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina splenică primară
Şor Elina12, Şcerbatiuc-Condur Corina1, Mişin Igor12, Mişina Ana3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scorul Karaman vs ripasa în diagnosticul și tactica chirurgicalã la gravide cu apendicitã acutã
Ghidirim Gheorghe, Suman Ala, Mişin Igor, Şcerbatiuc-Condur Corina, Suman Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de congestie pelviană
Şcerbatiuc-Condur Corina12, Casian Dumitru12, Mişina Ana2, Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsiunea apendicelui vermiform la adulti
Ghidirim Gheorghe, Malcova Tatiana, Şor Elina, Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бальные системы AIRS и RIPASA при остром аппендиците у беременных
Суман Алла, Мишин Игорь, Суман Сергей
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XV-a. 2021. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–60-4.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валидация композитного индекса Schwartz при перекрутах придатков матки у детей и подростков
Мишина Анна1, Харя Патричия1, Мишин Игорь23
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 34. 2021. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс при перекрутах придатков матки у детей и подростков
Мишина Анна1, Харя Патричия1, Мишин Игорь23
1 Центр матери и ребенка,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 34. 2021. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первичная селезеночная беременность
Şor Elina12, Щербатюк-Кондур Корина1, Мишина Анна3, Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP,
3 Центр матери и ребенка
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 34. 2021. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка бальных систем (Караман vs RIPASA) в диагностике острого аппендицита у беременных
Щербатюк-Кондур Корина12, Суман Алла12, Мишин Игорь12, Суман Сергей12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 34. 2021. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 17

Complicated Meckel diverticulum during pregnancy
Ghidirim Gheorghe12, Şcerbatiuc-Condur Corina1, Suman Ala1, Mishina Anna3, Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute,
3 Institute of Mother and Child
Journal of Surgery
Nr. 2(16) / 2020 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coristomul pancreatic și cel hepatic la nivelul colecistului
Şcerbatiuc-Condur Corina12, Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 2(75) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 26 August, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnostic și tratament a apendicitei acute la gravide
Şcerbatiuc-Condur Corina, Mişin Igor, Suman Lidia, Suman Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(115) / 2020 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 244