IBN
Închide
Ivanov Victoria Mihail
Cuvinte-cheie (114): angioplastie coronariană (3), infarct miocardic (3), инфаркт миокарда (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Evoluția oxidului nitric la diferite etape după angioplastia coronariană în funcțiе de stentul utilizat.
Dumanschi Carolina, Ivanov Victoria
IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCA-NSTE și NSTEMI – lupii în blană de oaie
Plugaru Ana, Ivanov Victoria, Popovici Mihail, Ivanov Mihaela
IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul inflamației în ateroscleroză și aterotromboză, între experiment și realitate.
Plugaru Ana, Ivanov Mihaela, Ivanov Victoria, Ciobanu Lucia
IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Particularitățile indicilor ecocardiografici și a țestului de efort la pacienți după angioplastia coronariană
Dumanschi Carolina, Ivanov Victoria, Simionov Lilia
IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predictor value of the inflammation biomarkers regarding the post-infarction remodeling of myocardium
Ivanov M.1, Popovici Mihail1, Cheban L.12, Popovici Ion12, Ivanov Victoria1, Kobets Valery3
1 Institute of Cardiology,
2 Spitalul Polivalent NovaMed,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cardiovascular Therapy and Prevention (Russian Federation)
Nr. 5(17) / 2018 / ISSN 1728-8800
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Dinamica biomarkerilor în funcţie de terapia pacienţilor supuşi angioplastiei coronariene
Simionov Lilia1, Ivanov Victoria1, Popovici Mihail1, Ciobanu Lucia1, Cobeţ Valeriu2, Popovici Ion1, Surev Artiom1, Ciobanu Nicolae1, Dumanschi Carolina1, Ochişor Viorica2, Bezer Galina2
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tulburărilor de somn asupra dezvoltării bolii ficatului gras nonalcoolic
Peltec Angela1, Ivanov Victoria2, Corlăteanu Alexandru1, Tofan Ludmila1, Berliba Elina1, Ţurcanu Adela1, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Popovici Mihail2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile răspunsului inflamator în evoluția post-infarct
Popovici Mihail1, Ciobanu Lucia2, Popovici Ion2, Ivanov Victoria2, Ciobanu Nicolae2, Costin Sava3, Cobeţ Valeriu4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 IMSP Institutul de Cardiologie,
3 Max-Planck-Institute for Heart and Lung Research,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata evenimentelor cardiovasculare majore la pacienții expuși angioplastiei coronariane
Dumanschi Carolina1, Ivanov Victoria1, Fuior Stela1, Surev Artiom1, Melnic Tatiana1, Simionov Lilia1, Derejovschi Svetlana2
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezerva coronariană în afecțiunea doxorubicinică a miocardului
Popovici Mihail1, Cobeţ Valeriu2, Ciobanu Lucia1, Popovici Ion1, Ivanov Victoria1, Ciobanu Nicolae1, Moraru Ion1, Panfile Elena1, Todiraş Mihail2, Tacu Lilia2, Ivanov Mihaela2
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăţi Publice în Republica Moldova
Bahnarel Ion1, Coreţchi Liuba1, Lozan Oleg2, Jovmir Vasile3, Voloşciuc Leonid4, Ivanov Victoria5
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul Oncologic,
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
5 IMSP Institutul de Cardiologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Influenţa tratamentului cu statine asupra markerilor disfuncţiei endoteliale şi inflamatorii în tromboza venoasă profundă idiopatică
Grosu Alexandru, Ivanov Victoria, Grosul Iea, Anton Elena, Grosu Irina
IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 24 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oare fumatul este asociat cu severitatea fibrozei hepatice în boala ficatului gras nonalcoolic?
Peltec Angela1, Ivanov Victoria2, Pereteatco Alexandr3, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Popovici Mihail2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie,
3 Spitalul Căilor Ferate a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 24 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Evaluarea markerilor inflamaţiei în restenoza intra-stent
Ciobanu Liliana1, Popovici Ion2, Cobeţ Valeriu2, Ivanov Victoria2, Costin Sava2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Curierul Medical
Nr. 5(329) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Alcohol and methabolic syndrome – risk or benefits, does it matter?
Peltec Angela1, Ivanov Victoria2, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Popovici Mihail2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Cardiology
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ateroscleroza preclinică: disfuncţia endotelială, intima-media, rigiditatea vasculară
Grosu Aurel, Ivanov Victoria, Răcilă Valentin, Ivanov Victoria, Grosul Iea, Anton Elena
IMSP Institutul de Cardiologie
Curierul Medical
Nr. 4(322) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum sunt influenţate de consumul de alcool riscurile cardiovasculare în sindromul metabolic?
Peltec Angela1, Ivanov Victoria2, Pereteatco Alexandr2, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Popovici Mihail2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Ateroscleroza şi procesul inflamator imun
Panfile Elena, Ivanov Victoria, Ştirbul Ana
IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(25) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea ecografică a arteriilor brahiale pentru aprecierea disfuncţiei endoteliale: de ce, când şi cum o facem
Peltec Angela1, Ivanov Victoria2, Ivanov Vladimir3, Dumbrava Vlada-Tatiana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea riscului: Sytax Versus Euroscore
Anton Elena, Popovici Ion, Ivanov Victoria, Popovici Mihail
IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(25) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26