IBN
Închide

62Publicaţii

120Descărcări

11160Vizualizări

Voloşciuc Leonid Tudor
Cuvinte-cheie (101): Ecology (12), organic farming (8), ecologie (6)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 37. Publicaţii la conferinţe din RM - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Controverse privind rolul OMG în protecția plantelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul biopesticidelor în protecția integrată a culturilor agricole și managementul durabil al fertilității solului
Voloşciuc Leonid1, Josu Veronica2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, international scientific conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 6 November, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Acțiunea unor culturi microbiene și produse cuprice asupra Erwinia Amylovora în condiții in vitro
Magher Maria, Lemanova Natalia, Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura ecologică: realizări, probleme și perspective
Voloşciuc Leonid1, Josu Veronica2, Voloșciuc Eugen3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestation of epizootic effects of entomopathogenic infections
Voloşciuc Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile identificării VPN şi VG a Hyphantria Cunea prin aplicarea microscopiei optice şi electronice
Stîngaci Aurelia, Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări de combatere a putregaiului cenușiu al viței-de-vie în agricultura ecologică
Cebanu Vitalie1, Găină Boris1, Cuharschi Mihail1, Degteari Vladimir1, Mîdari Adrian1, Chiaburu Elena1, Armaşu Svetlana1, Terteac Dumitru1, Vataman Iana1, Voloşciuc Leonid2, Voineac Vasile2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Abordări biogeocenotice pentru promovarea protecției biologice a plantelor in cercetările lui Mircea Ciuhrii
Voloşciuc Leonid1, Zavtoni Pantelimon1, Stîngaci Aurelia1, Magher Maria1, Buşmachiu Galina2, Nistreanu Victoria2, Pascari Alexandr1, Caldari Vladislav2, Voloșciuc Eugen3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul relaţiilor dintre plante şi insectele fitofage în agricultura ecologică
Voloşciuc Leonid1, Voloșciuc Eugen2, Josu Veronica3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Ministerul Mediului
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul relaţiilor dintre plante şi insectele fitofageîn agricultura ecologică
Voloşciuc Leonid1, Josu Veronica2, Voloșciuc Eugen3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Ministerul Mediului,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentin AŞEVSCHI: un nume care a devenit renume. El a fost, este şi va fi Profesorul Valentin AŞEVSCHI
Avornic Gheorghe1, Crivoi Aurelia1, Bulimaga Constantin2, Sofroni Valentin3, Evtodiev Igor1, Cojocari Lidia4, Voloşciuc Leonid5, Ungureanu Laurenţia6
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
5 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
6 Institutul de Zoologie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Comparative evolution of growth of the bacterial strains bacillus subtilis S2 and S4 on different nutrient media
Shubina Victoria1, Burtseva Svetlana2, Voloşciuc Leonid1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de agricultură ecologică – suport al agriculturii durabile în Republica Moldova
Voloşciuc Leonid1, Josu Veronica2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Ministerul Mediului
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente biotehnologice de producere a virusului poliedrozei nucleare în combaterea omizii-păroase-a-stejarului
Pascaru Alexandru, Voloşciuc Leonid, Bruma Nicolai
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de regulament tehnologic ale insecticidului viral VIRIN-HS-P
Zavtoni Pantelimon, Voloşciuc Leonid, Pânzaru Boris
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbial biotechnology in organic farming
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organic farming in minimizing of climate change impacts
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile biotehnologiilor de producere a preparatelor baculovirale pentru combaterea lepidopterelor dăunătoare
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение экстракта корня ревеня в подавлении фитопатогенов рода Fusarium
Гладкая Алла, Щербакова Татьяна , Волощук Леонид
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 10

Aplicarea fungicidelor în combaterea rapănului (Venturia Inaequalis (Cke.) Wint) la măr
Pânzaru Boris1, Boubătrîn Ivan1, Voloşciuc Leonid1, Zavtoni Pantelimon1, Şcerbacova Tatiana1, Patraşcu Teodor1, Furnic Aurelia2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 62