IBN
Închide
Catereniuc Ilia Maftei
Cuvinte-cheie (28): perforating vein (1), Giacomini’s vein (1), drainage (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

O variantă neobișnuită bilaterală de afluire a venei safene mici: caz clinic
Bendelic Anastasia, Catereniuc Ilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(74) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Accessory liver fissures: A report of two cases and review of their clinical significance
Covanţev Serghei, Mazuruc Natalia, Catereniuc Ilia, Belic Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Russian Open Medical Journal
Nr. 3(7) / 2018 / ISSN 2304-3415
Disponibil online 20 August, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Morfologia sistemului imunitar al complexului funiculotesticular la om în diferite perioade ale ontogenezei
Ştefaneţ Mihail, Catereniuc Ilia, Belic Olga, Hacina Tamara, Globa Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile tensometrice ale unor componente ale complexului splenoligamentar
Belic Olga, Catereniuc Ilia, Fruntaşu Nicolae, Aramă Efim, Ştefaneţ Mihail
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Intellectus
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variants of branching of the upper limb arteries
Zorina Zinaida, Catereniuc Ilia, Babuci Angela, Botnari Tatiana, Certan Galina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

IN MEMORIAM. Юрий Танасович Ахтемийчук (1958-2014)
Oliinîc Igori1, Macar B.1, Ţighicalo Alexandr1, Catereniuc Ilia2
1 Черновицкое областное отделения Научного общества анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов Украины,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Curierul Medical
Nr. 4(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 August, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi rezidenţilor USMF Nicolae Testemiţanu
Catereniuc Ilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualităţi morfologice în structura punţilor miocardice complete
Taşnic Mihail, Catereniuc Ilia, Guzun Gheorghe, Costru-Taşnic Elena, Bondarev Anatolii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 24 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura aparatului nervos al plexurilor coroide din ventriculele creierului uman
Darii Alic, Jiţa Victor, Catereniuc Ilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Traumatismul splinei. Modalităţi de prezervare intraorganică a ţesutului lienal
Belic Olga, Şaptefraţi Lilian, Nacu Viorel, Ştefaneţ Mihail, Catereniuc Ilia, Aramă Efim
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Artera subclaviculară dreaptă şi varianta ei
Lopotencu Eugenia, Catereniuc Ilia, Titova Tamara, Angheliu Roman, Cebanu Snejana, Toma Boris
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-71. Vizualizări-1125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Петр Иосифович Лобко 12.07.1929 – 22.08.2011
Catereniuc Ilia, Cherdivarenco Natalia, Jiţa Victor, Ştefaneţ Mihail, Darii Alic, Belic Olga, Certan Galina
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Curierul Medical
Nr. 5(323) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Aspecte clasice şi moderne în evaluarea inervaţiei cordului
Andrieş Vasile, Catereniuc Ilia, Cherdivarenco Natalia, Lupaşcu Teodor, Globa Lilian, Babuci Angela, Titova Tamara, Poburnaia Emilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Caracteristica morfofuncţională a coardelor fibroase din complexul funiculotesticular şi rolul lor în hemodinamica testiculului
Ştefaneţ Mihail, Batîr Dumitru, Catereniuc Ilia, Babuci Angela, Belic Olga, Certan Galina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea procesului didactic şi diferite forme de instruire şi control a cunoştinţelor implementate la catedra anatomia omului
Ştefaneţ Mihail, Catereniuc Ilia, Lupaşcu Tudor, Batîr Dumitru, Titova Tamara, Globa Lilian, Babuci Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Particularităţile plexului lienal
Belic Olga, Ştefaneţ Mihail, Babuci Angela, Certan Galina, Hacina Tamara, Catereniuc Ilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte actuale privind morfologia complexului hepatoligamentar
Catereniuc Ilia, Babuci Angela, Zorin Zinaida
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea individuală a structurilor cordului
Taşnic Mihail, Catereniuc Ilia, Reuţchi Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Anatomia structurilor neurovasculare ale diafragmului cu unele particularităţi marfopatologic neurovasculare în Eventraita difragmatică congenitală la copil
Gudumac Eva, Babuci Veaceslav, Catereniuc Ilia, Fuior Ion, Petrovici Virgil, Bîrsan Aliona
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. VIII / 2007 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte mezoscopice ale corelaţiilor neurovasculotisulare intrahepatice
Catereniuc Ilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(11) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21