IBN
Închide
Zanoci Aurel
Cuvinte-cheie (95): Middle Dniester region (4), Iron age (3), regiunea Nistrului Mijlociu (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Composition of white paste inlay on the pottery from sites of the 10th–8th centuries bce in the northern Pontic region
Kulikova Mariana1, Kashuba Maya2, Gavrilyuk Nadia3, Kul’kov Alexander M.4, Kaiser Elke5, Vetrova Maria4, Zanoci Aurel6, Platonova Nadejda2, Hellstrom Kirsten56, Winger Katja56
1 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
2 Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук,
3 Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine,
4 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg,
5 Universitatea liberă din Berlin,
6 State University of Moldova
Archaeometry
Nr. 5(62) / 2020 / ISSN 0003-813X / ISSNe 1475-4754
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Early Iron Age Pottery from Saharna Mare–Dealul Mănăstirii: Interdisciplinary Approach
Zanoci Aurel1, Kulikova Mariana2, Băţ Mihail1, Kul’kov Alexander M.3
1 State University of Moldova,
2 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
3 St Petersburg University
Peuce
Nr. 18 / 2020 / ISSN 0258-8102
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fibule din fier de schemă La Tène timpuriu descoperite pe teritoriul Republicii Moldova
Munteanu Octavian1, Băţ Mihail2, Zanoci Aurel2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

A place of Life and Death. Burials and human bone finds in the Iron Age settlement at Saharna Mare / ”Dealul Mănăstirii”: archaeological data and anthropological analysis
Băţ Mihail1, Simalcsik Angela2, Zanoci Aurel1
1 State University of Moldova,
2 “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice la situl Saharna Mare (campania 2018)
Niculiţă Ion, Zanoci Aurel, Băţ Mihail, Dulgher Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018 Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări perieghetice în preajma localităţii Cogâlniceni, r-ul Rezina
Zanoci Aurel1, Niculiţă Ion2, Băţ Mihail2
1 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018 Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţiile arheologice la situl Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina (2017-2019)
Niculiţă Ion, Zanoci Aurel, Băţ Mihail, Dulgher Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi elemente defensive, descoperite recent la fortificaţia tracogetică Saharna Mare
Zanoci Aurel, Niculiţă Ion, Băţ Mihail, Dulgher Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei(ediţia a 29- a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor
29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O filă mai puţin cunoscută din activitatea profesorului Ion Eremia
Zanoci Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Ion Niculiţă, conducător de şantiere arheologice (la cea de-a 80-a aniversare)
Zanoci Aurel
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Revista Arheologică
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri gospodăreşti din incinta fortificaţiei hallstattiene timpurii Saharna Mare/„Dealul Mănăstirii”
Zanoci Aurel, Băţ Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Structuri arheologice din aşezările epocii fierului în spaţiul tiso-nistrean
Ediția a IV-a. 2019. Cluj -Napoca, România. ISBN 978-606-020-157-1.
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestigii arheologice din secolele IV-III a. Chr. în preajma s. Mateuţi, raionul Rezina
Zanoci Aurel, Băţ Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Considerații privind studiul pedologic al siturilor arheologice din arealul Saharna, raionul Rezina
Sochircă Vitalie, Zanoci Aurel, Nagacevschi Tatiana, Niculiţă Ion, Băţ Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porţile şi căile de acces in fortificaţiile traco-getice din spaţiul est-carpatic
Zanoci Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultate preliminare ale cercetărilor arheologice în situl Saharna Mare (campania 2017)
Niculiţă Ion1, Zanoci Aurel2, Băţ Mihail1, Dulgher Victor1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018 Sesiunea Naţională de Rapoarte
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3164-5-3.
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керамика поселений Сахарна Маре, Хлижень и Шолдэнештъ и источники глин для ее изготовления
Ветрова Мария1, Кашуба Майя2, Кулькова Марианна3, Агульников Сергей4, Заноч Аурел5, Бруяко Игорь6
1 Санкт-Петербургский государственный университет,
2 Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук,
3 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
4 Институт культурного наследия АНМ,
5 Молдавский Государственный Университет,
6 Одесский археологический музей НАН Украины
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Colecția de ceramică de la Butuceni din fondurile Muzeului Național de Istorie a Moldovei
Zanoci Aurel1, Mateevici Natalia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 25 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelarea fortificaţiilor cu aşezările deschise şi necropolele in arealul culturii Cozia-Saharna
Zanoci Aurel
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 27 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specific features of the Getic fortifications in the Middle Dniester region (the Saharna and Horodişte-Ţipova micro-zones)
Zanoci Aurel, Băţ Mihail
State University of Moldova
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2017 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Noi descoperiri arheologice din epoca fierului în preajma satului Mana, raionul Orhei
Zanoci Aurel1, Munteanu Octavian2, Tentiuc Ion3, Bubulici Valeriu3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 3 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32