IBN
Închide
Zanoci Aurel
Cuvinte-cheie (14): bastions. (1), Getae (1), Middle Dniester region (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Vestigii arheologice din secolele IV-III a. Chr. în preajma s. Mateuţi, raionul Rezina
Zanoci Aurel, Băţ Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Porţile şi căile de acces in fortificaţiile traco-getice din spaţiul est-carpatic
Zanoci Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a . 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керамика поселений Сахарна Маре, Хлижень и Шолдэнештъ и источники глин для ее изготовления
Ветрова Мария1, Кашуба Майя2, Кулькова Марианна3, Агульников Сергей4, Заноч Аурел5, Бруяко Игорь6
1 Санкт-Петербургский государственный университет,
2 Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук,
3 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
4 Институт культурного наследия АНМ,
5 Молдавский Государственный Университет,
6 Одесский археологический музей НАН Украины
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a . 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Colecția de ceramică de la Butuceni din fondurile Muzeului Național de Istorie a Moldovei
Zanoci Aurel1, Mateevici Natalia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 25 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelarea fortificaţiilor cu aşezările deschise şi necropolele in arealul culturii Cozia-Saharna
Zanoci Aurel
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 27 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specific features of the Getic fortifications in the Middle Dniester region (the Saharna and Horodişte-Ţipova micro-zones)
Zanoci Aurel, Băţ Mihail
State University of Moldova
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2017 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Noi descoperiri arheologice din epoca fierului în preajma satului Mana, raionul Orhei
Zanoci Aurel1, Munteanu Octavian2, Tentiuc Ion3, Bubulici Valeriu3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 3 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia şi evoluţia zidurilor din piatră ale fortificaţiilor hallstattiene târzii din spaţiul tiso-nistrean
Zanoci Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Typology and evolution of gates and access into early hallstattian fortresses in Tisa-Dniester space
Zanoci Aurel
State University of Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 3 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Cercetări geospațiale și arheologice în microzona Horodiște-Țipova
Niculiţă Ion, Zanoci Aurel, Băţ Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Investigaţiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2012) (II)
Niculiţă Ion, Zanoci Aurel, Băţ Mihail, Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 13 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Investigaţiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2011) (I)
Niculiţă Ion, Zanoci Aurel, Băţ Mihail, Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 17 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Tipologia şi evoluţia construcţiilor defensive din spaţiul Est-Carpatic în secolele XII/XI-III a. Chr.
Zanoci Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 11 March, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Locuinţele comunităţilor hallstattiene din spaţiul est-carpatic în secolele XII-VIII a. Chr. (tradiţii, deosebiri culturale şi perspectivele cercetării comparative)
Kaşuba Maia1, Zanoci Aurel2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(19) / 2010 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 March, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Profesorul Ion Niculiţă la 70 de ani
Zanoci Aurel, Arnăut Tudor
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(18) / 2009 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 5 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Construcţii de suprafaţă din siturile de la Saharna
Niculiţă Ion, Zanoci Aurel, Arnăut Tudor
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(17) / 2008 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 2 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţiile arheologice la aşezarea Traco-Getică Saharna „la şanţ” (campania 2007)
Zanoci Aurel, Băţ Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(17) / 2008 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 4 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Cercetările arheologice la situl traco-getic Saharna „La Şanţ” (campania 2006)
Zanoci Aurel, Băţ Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(16) / 2007 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 20 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul defensiv al cetăţii din epoca fierului – Saharna Mare
Zanoci Aurel, Arnăut Tudor, Niculiţă Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(16) / 2007 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 23 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19