IBN
Închide
Uşurelu Eugen
Cuvinte-cheie (21): Chronologie (2), Typologie (2), Bronzezeit (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Piese de metal din epoca bronzului şi cea a fierului descoperite în Republica Moldova
Uşurelu Eugen, Nicic Andrei
Institutul Patrimoniului Cultural
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Varfurile de lance cu urechiușe pe tocul de inmănușare din perioada tarzie a epocii bronzului din Europa de Est (mileniul II a.Chr.)
Uşurelu Eugen
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 27 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Vârfurile de lance cu tocul scurt din perioada târzie a epocii bronzului din nordul Mării Negre
Uşurelu Eugen
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(12) / 2016 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 16 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Apariţia şi evoluţia aşa-numitelor „sape” în epoca bronzului din Europa de Est
Uşurelu Eugen
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Apariţia şi evoluţia topoarelor-celt cu urechiuşă frontală în epoca bronzului din Europa de Est
Uşurelu Eugen
Revista Arheologică
Nr. 1-2(7) / 2011 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Генезис и эволюция двуушковых топоров-кельтов восточной европы эпохи поздней бронзы
Uşurelu Eugen
Институт культурного наследия АНМ
Revista Arheologică
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6