IBN
Închide

46Publicaţii

286Descărcări

22674Vizualizări

Ursu Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 32.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Mitul – component al culturii etnice
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moștenirea culturală în programele facultăților de istorie din RSS Moldovenească
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul etnografic în politica culturală a URSS
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica autorităților față de monumentele de istorie și cultură din Sudul Basarabiei (sec. XIX-XXI). Studiu comparat
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-62-448-0.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul școlii în educația Pro Patrimoniu
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Several historical monuments in the Danube Lande
Ursu Valentina
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Contribuţia disciplinei „Educaţie pentru societate” în pregătirea tinerilor pentru viaţa în comunitate
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin valorificarea patrimoniului cultural
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectivul instituțiilor artistice din RSS moldovenească în a II-a jum. a anilor '50 – anii '60 ai sec. XX
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Festivalurile din Republica Moldova – activități importante de valorificare a patrimoniului cultural național
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia contemporană din Republica Moldova privind valorifi carea patrimoniului etnografi c în sistemul educaţional
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Antoninei Lucinschi în consolidarea învățământului pedagogic în RSS Moldovenească
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în pregătirea specialiștilor pentru domeniul patrimoniul cultural
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sf. Valentin versus Dragobete: tradiții și modernitate
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnografic prin intermediul ansamblurilor de muzică și dans popular pentru copii și tineret
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnograic prin intermediul ansamblurilor de muzica si dans popular pentru copii si tineret
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Învățarea și valorificarea patrimoniului cultural prin intermediul Școlii de Artă și Patrimoniu: experiența Franței
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrele de creație pentru copii și tineri – promotoare a patrimoniului cultural național
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități de promovare a turismului cultural în Republica Moldova
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Analiza comparativă a prezentării vieții cotidiene în manualele școlare de istorie din Republica Moldova și Ucraina
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46