IBN
Închide
Rotaru Liliana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
ResearchGate person ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Depolitizarea învățământului superior din Republica Moldova și reabilitarea victimelor politicii de deznaționalizare
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Reabilitarea victimelor infracțiunii
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-02-9.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Încă un institut pedagogic în RSSM. De ce la Cahul?
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituirea sistemului de învățământ superior sovietic în RSSM (1940-1941)
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 4 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ex nihilo nihil fit sau cum au creat sovieticii școlile superioare în RSSM după anexarea Basarabiei din 1940
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gender policy of the Soviet State in and through higher education in the Moldovan SSR
Rotaru Liliana
State University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O insulă a utopiei educaționale sovietice: Institutul Învățătoresc de la Soroca
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniu nou, dar vechi. Școli superioare din RSSM, 1940-1941
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Românii din balcani în cercetările slaviştilor ruși din secolul al XIX-lea
Rotaru Liliana , Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

„Eu îs de părere că fiinţază o sângură limbă!”: controverse lingvistice la Institutul Pedagogic din Chişinău
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1956: controverse lingvistice la institutul pedagogic din Chișinău
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezghețul hrușciovist și „rezbelul naționalist” al studenților-filologi de la universitate
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducere
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 29 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O insulă a utopiei educaționale sovietice: institutul învățătoresc de la Soroca
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea învățământului superior pedagogic în RSS Moldovenească. 1944–1945
Rotaru Liliana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un „pompier” pentru sistemul educațional al RSS Moldovenești – Institutul Învățătoresc din Soroca
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

„Dezgheţului” hruşciovist şi „rezbelul naţionalist” al studenţilor-filologi de la Universitate
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traiectoria sinuoasă a organizării învățământului agricol în Basarabia la sfârșitul secolului al XIX-lea
Rotaru Liliana , Golban Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Alimentația studenților în perioada foametei din RSS Moldovenească
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28