IBN
Închide
Ploşniţă Elena Tudor
Cuvinte-cheie (75): muzeu (3), conac (2), exploration of cultural heritage (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Muzeificarea - oportunitate de valorificare a patrimoniului imobil
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul etnografic în educaţie şi instruire – o abordare reală
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Conacul familiei Lazo de la Piatra – într-o nouă formulă expoziţională
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind comunicarea muzeală prin mesaje promoţionale
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei(ediţia a 29- a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor
29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul şi valorificarea lui în Republica Moldova: realităţi şi deziderate
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile Codului deontologic al ICOM şi unele probleme de etică profesională din sistemul muzeal al Republicii Moldova
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii despre stat şi valorificarea patrimoniului
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Educaţia pentru patrimoniu între tranziţie şi transformare
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evenimentele premergătoare Unirii de la 1918 reflectate în revista Luminătorul.
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 5 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Golgota monumentului Unirii de la Chişinău
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 5 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Conacul familiei Lazo de la Piatra. Repere de muzeificare
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Considerații privind muzeificarea sitului istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varnița
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 2 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Biletul de intrare şi marketingul muzeal
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 13 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Costul unei vizite la muzeu. Analiza unui sondaj de opinie
Ploşniţă Elena1, Buianina Tatiana2
1 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 25 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul şi muzeele Republicii Moldova
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 19 August, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeul național de istorie la ceas aniversar
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 26 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Eveniment muzeal 2013: proiect internaţional pe când Suedia era guvernată din Moldova
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 16 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeologia – ştiinţă academică sau ecluză pentru ştiinţele umanistice?
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 16 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Preliminări la o viitoare strategie de dezvoltare a sistemului muzeal din Republica Moldova
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 18 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Dictionnaire encyclopédique de muséologie, sour la direction d’André Desvallées et de François Mairesse, Paris: Armand Colin
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 18 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34