IBN
Închide
Petrovschi Nina Pantelimon
Cuvinte-cheie (72): învăţare prin acţiune (2), gândire creativă (2), creativitate (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Învățarea prin descoperire
Mihăilă Monica Maria , Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic – factor implicat în crearea condiţiilor pentru o învăţare constructivistă
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gindirii critice ca strategie de formare a competentei de a invata
Petrovschi Nina, Mihăilă Monica Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interactivitatea – o nouă abordare a perspectivelor cunoașterii
Petrovschi Nina, Mihăilă Monica Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva constructivistă asupra procesului de învățare
Petrovschi Nina, Mihăilă Monica Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Curriculum pentru disciplina opţională „Arta comportamentului moral” (Clasele a V-a – a IX-a)
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opţională „Etica vieţii de familie” (Clasele a X-a – a XII-a)
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de realizare a educaţiei istorice în postmodernitate
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de realizare a educaţiei istorice în postmodernitate
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea contextualizată în sistemul de formare/dezvoltare a competenţelor scolare
Petrovschi Nina, Boldirescu Sergiu
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic al mediului şcolar ca factor al educaţiei sociale
Iuzu Iuliana1, Petrovschi Nina2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Eficientizarea predării–învăţării prin strategii pragmatice
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de educare a elevilor în spiritul valorilor morale
Boldirescu Sergiu, Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Educaţia integrală – imperativ al lumii moderne
Petrovschi Nina
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia morală ca dimensiune în formarea/ dezvoltarea personalităţii elevului
Boldirescu Sergiu, Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Noile valori ale învăţării
Petrovschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Semnificaţia învăţării pragmatice în postmodernitatea educaţiei
Petrovschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(23) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 October, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Variabile ale unui demers pedagogic interdisciplinar
Petrovschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

Învăţarea creativă ca un aspect al învăţării pragmatice
Petrovschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea prin descoperire ca modalitate a acţiunii pragmatice
Petrovschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 May, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24