IBN
Închide

70Publicaţii

260Descărcări

39991Vizualizări

Nicoglo Diana
Cuvinte-cheie (202): Gagauz (11), gagauz language (4), press (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 40.
Publicații indexate în SCOPUS - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 5
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 11
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 29

2023 - 1

К вопросу об отражении межэтнических контактов в романе Диониса Танасоглу “Узун керван”
Никогло Диана , Сырф Виталий
Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич
Dialog millet dili için hem onun rolu kultura, üüretim hem incä zanaat ilerlemesindä
2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3616-1-3.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Elena Postolachi (1942–2012)
Nicoglo Diana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 31 / 2022 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 August, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Păpuși și modele în port popular găgăuz, confectionate de Lidiei Todieva, în contextul renașterii culturii și transmiterii informațiilor etnoculturale *
Nicoglo Diana
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-162-7.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Практики питания и здоровье населения:перспективы междисциплинарного исследования
Иванова Нина , Никогло Диана
Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 32 / 2022 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea identității agricultorului și păstorului în literatura artistică a găgăuzilor
Nicoglo Diana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflection of the identity of the Gagauz in the regional press of the Comrat region in the period 1948-1965
Nicoglo Diana
Institute of Cultural Heritage
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolul lupului în discursul științific și percepția publică a găgăuzilor (pe baza publicațiilor științifice și mass-media)
Nicoglo Diana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Восприятие родного языка в художественной литературе гагаузов
Никогло Диана
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К юбилею Т. В. Зайковской
Рацеева Елена , Кара Надежда , Никогло Диана , Романчук Алексей
Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 32 / 2022 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аргументы, опровергающие гипотезу «славянского» происхождения гагаузов (историографический обзор)
Никогло Диана
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые подходы к исследованию этничности в художественной литературе
Никогло Диана
Институт культурного наследия
Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică
Ediția a III-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-170-2.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Cultura tradițională găgăuză ca sursă de formare a markerilor etnici
Nicoglo Diana
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masa rotundă „Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică”
Nicoglo Diana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 30 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea perioadei „balcanice” din istoria poporului găgăuz în literatura artistică (bazată pe operele scriitorilor de origine găgăuză)
Nicoglo Diana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. A. Moshkov: the birth of gagauz studies in Russia
Stepanov Vyacheslav1 , Nicoglo Diana2
1 Институт Славяноведения РАН,
2 Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 30 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вклад А.В. Шабашова в исследование проблемы происхождения гагаузов
Никогло Диана
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 27 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Один из основоположников гагаузоведения в россии. Вклад В. А. Мошкова в историографию
Степанов Вячеслав1 , Никогло Диана2
1 Институт Славяноведения РАН,
2 Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт исследования этничности в художественной литературе украинцев Республики Молдова
Никогло Диана
Институт культурного наследия
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6, R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-62-448-0.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Освещение темы гагаузского языка на страницах газеты «Ana sözü» (к постановке проблемы)
Никогло Диана1 , Мутаф Галина2
1 Институт культурного наследия,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение событий "Балканского" периода в художественной литературе гагаузов
Никогло Диана
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 70