IBN
Închide
Muraru Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2011 - 1

Interconexiunea dintre curriculumul disciplinei de studiu şi cadrul naţional al calificărilor
Muraru Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Cadrul Naţional al calificărilor. Calificările profesionale, finalităţi ale învăţământului universitar
Muraru Elena, Dandara Otilia, Stafii Angela
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale privind implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova
Muraru Elena, Dandara Otilia, Stafii Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Cadrul de referinţă al evaluării programelor de formare în învăţământul superior
Guţu Vladimir, Muraru Elena, Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coerenţa învăţământului şi cercetării ştiinţifice: Şcoli doctorale
Todos Petru, Muraru Elena, Chetruş Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind Politica de moldovenizare în RASS moldovenească în condiţiile Aparatului Administrativ de Comandă Stalinist (1924-1940)
Moiseev Ion, Muraru Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Standardele de formare profesională, condiţie de asigurare a calităţii învăţămîntului superior
Muraru Elena, Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.2. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 2

Integrarea europeană prin educaţie şi învăţămînt
Anestiade Vasile, Barbalat Pavel, Beniuc Valentin1, Callo Tatiana2, Carauş Galina, Gaindric Constantin3, Cimpoi Mihai3, Cubreacov Natalia, Dabija Nicolae, Galben Andrei4, Gremalschi Anatol, Leahu Nicolae5, Klipii Igor, Muraru Elena6, Pavlicenco Sergiu6, Nicolaescu-Onofrei Liliana, Palade Gabriel, Snegureac Lilia7, Petrencu Anatol, Rusnac Constantin, Urîtu Ştefan
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
4 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
5 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
6 Universitatea de Stat din Moldova,
7 Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(22) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde ale învăţămîntului universitar: strategia proiectării
Rusnac Gheorghe, Guţu Vladimir, Muraru Elena, Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(19) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 2

Reformarea învăţămîntului superior întru recunoaşterea şi echivalarea studiilor
Muraru Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(9) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standardele învăţămîntului superior
Muraru Elena, Dandara Otilia, Silistraru Nicolae
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(10) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11